פרקים

פרקים 1 – 50  פרקים 51 – 100

פרק 104 – דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה – על תקופת אל עמארנה. חלק א'.

פרק 103 – דברי הימים: 1, 2, 3 – אני אחשוורוש – על אחשוורוש מלך פרס

פרק 102 – דבר היום: תזכירי לי מי את? על נשים אלמוניות במקרא.

פרק 101 – דברי הימים: שמחה וצהלול בחודש אלול – מפגש המאזינים במוזיאון ישראל.