דבר היום

פרק 37: לכלב תשליכון אותו – הלכות בשר על האש

פרק 36: העיני האנשים ההם תנקר? על ניקור עיניים

פרק 35: כלב בן כלב תבוא מחר בעוד יומיים – על כלב כשם תואר.

פרק 34: וירקידם כמו עגל – על מזמור כ"ט בתהילים.

פרק 33: היית לי כמלאך האל מתוך הערפל – על מילים אוגריתיות בעברית

פרק 32: פרי עץ הדר – על ארבעת המינים.

פרק 31: האיכר – על נסיון ההתנקשות באסרחדון מלך אשור.

פרק 30: לרבע את המעגל – קשיים כרונולוגיים בספר מלכים בפרשנות רש"י.

פרק 29: לְסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה, דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי – על שירי אהבה מצריים.

פרק 28: וַיַּעֲבֶר-קוֹל בְּכָל-מַלְכוּתוֹ – על הצהרת כורש

פרק 27: זה עגל זה? – על אתר הפר

פרק 26: שתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן? על ארץ ישראל המזרחית

פרק 25: של נעלך מעל רגלך – על עיצוב דמויות מקראיות כמשה שני

פרק 24: שבעת הסריסים – על סריסי מלך פרס

פרק 23: האלה אשר עם שכם – על מקדש שכם

פרק 22: זוהי יפו ילדה, זוהי יפו – על כיבוש יפו בידי המצרים

פרק 21: קטן הייתי מן אחי – על מזמור קנ"א מקומראן.

פרק 20: שש אמות וזרת – מי הרג את גליית?

פרק 19: על דרך קירוב – כשפיי נרמז בתנ"ך

פרק 18: מת אב וחי אלול – על חודשי השנה העברית.

פרק 17: מי אוהב אותך יותר ממני? על שירי אהבה שומריים

פרק 16: ציים כיתיים – על הרומאים במקרא

פרק 15: לראות את אלהים ולחיות – על ראיית האל במקרא

פרק 14: חוכמת מצרים – על משלי אמנופה

פרק 13: בקשיש? על לוח גזר

פרק 12: רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח – על מסורות שונות בנוגע לחציית ים סוף.

פרק 11: עשירי למנין – על עשרת בני המן

פרק 10: בפרדס ליד הקיוסק – על מילים פרסיות בעברית

פרק 9: אילן עלה מן הארץ – על חלום האילן בספר דניאל

פרק 8: משה ופנחס אוכלים אבטיח – מילים מצריות בעברית

פרק 7: הפינות אצל רן לוי

פרק 6: שוטי שוטי תיבתי – על לידת סרגון מלך אכד

פרק 5: לרצוח את המלך? לא כל כך מהר!

פרק 4: שלומית בונה סוכות – על העיר סוכות במקרא

פרק 3: שחורה, גדולה ולא רלוונטית – על מצבת חמורבי

פרק 2: אהבה זרה – על מילים זרות בשיר השירים

פרק 1: תמוז (שמת לפני אב ואלול)