Skip to content

ראשי

י' בסיון תש"פ 2.6.2020

Become a Patron!

ה-RSS להזנה בישומונים השונים הוא: https://ilanbc.co.il/feed/podcast/

ובשמחה רבה - פרק חדש אצל ענבר בן צבי ב'על עיצוב ושייכות'.

הפינה השבועית אצל דודו ארז - אליהו הנביא.

ראש חודש סיון, חודש מתן תורה, והפרק החדש בדברי הימים עלה לאתר: האדום האדום הזה - על האדומים. חלק א.

הורדה

הפינה השבועית אצל דודו ארז - עשרת הצדיקים ב (קצר)

 

עשרת הצדיקים א (קצר).

יום מוקדם מהרגיל, בשל מאזיננו המנועים בהאזנה בט"ו בחודש. והפעם הפתעה נעימה. גם פרק רגיל, וגם פינה נשכחת אצל דודו ארז. הקלטה שמצאתי במחשב הישן. הפרק הרגיל במועדו התמנון האיטר - על שמאליים במקרא.

הורדה

והפינה הנשכחת אצל דודו ארז על מצרית במקרא.

בשעה טובה ומוצלחת הפרק החדש של דברי הימים: והיתה שכר לחילו - על שכירי חרב במקרא. ד

הפרק עולה יום מוקדם מהרגיל, בשל מאזיננו המנועים מהאזנה בא' באייר (שיוצא בשבת).

הורדה

י

נגישות