Skip to content

ראשי

ט"ז בכסלו תשפ"א 1.12.20

הRSS להזנה הוא: https://ilanabc.co.il/feed/podcast/

בשעה טובה ומוצלחת הודפסו מהדורות נוספות של ספריי - זמינים לרכישה כאן.

שמחה רבה בתוך יממה. שלושה שיודעים - ירמיהו בבור הטיט

הורדה

יום שמחה וששון, תחילת חודש רומי ופרק נוסף של למה שבתקני זמיל לכל. מרים המגדלים קדושה או זונה? הנוצרים לא סגורים על זה ממש.

הורדה

אמצע החודש והפרק של דבר היום עלה לאתר. אבי ייסר אתכם בשוטים - על העקרבים במקרא. פרק זה זמין למנויים. גרסה מקוצרת זמינה לכל.

הורדה

הפינה אצל דודו ארז - על בנות צלפחד

הורדה

הפינה אצל דודו ארז - על נחש הנחושת

הורדה

ראש חודש והפרק החדש בדברי הימים עלה לאתר. אישתר אחזה בידי - על האוטוביוגרפיה של חתושילי הג'. חלק ב'. פרק זה זמין למנויים. גרסה מקוצרת של הפרק זמינה לכל.

הורדה

הפינה אצל דודו ארז על מילים זרות בתנ"ך

הורדה

עוד זה מדבר וזה בא. ירח מלא, כלומר פרק בדבר היום. מלמד הבקר - על שמגר בן ענת.

הורדה

ראש החודש הרומי התשיעי (שזז ל-11) ופרק חדש בלמה שבקתני? בחמש קם צייד - על בית ציידא.

הורדה

ראש חודש ופרק חדש באתר - אישתר אחזה בידי - על האוטוביוגרפיה של חתושילי השלישי . חלק א.

הורדה

©

כל הזכויות שמורות לאילן אבקסיס.

המשמעות היא ש:

תוכן האתר החינמי זמין לכל למטרות לימוד, מחקר, הנאה, שמיעה וכו'... מה שנקרא 'שימוש הוגן'.

שימוש למטרה פרטית או ציבורית זה בסדר – כל עוד אינכם גובים תשלום על כך.

מתכננים להרוויח כסף מהתכנים באתר? (רעיון מבורך!) - אל תעשו זאת ללא אישור שלי.

התוכן בתשלום - אותו דבר, אבל רק למנויים.

זהו 😊

נגישות