Skip to content

חישוב נכון – תוצאה שגויה (שוב) – אנטיוכוס הרביעי במצרים

לאחר מות אלכסנדר מוקדון

התפצלה ממלכתו לכמה חלקים.

החלקים המפורסמים ביותר הם

הממלכה התלמית במצרים

והממלכה הסלווקית אשר מרכזה בסוריה.

בין הממלכות התנהלו חמש מלחמות

על השליטה בארץ ישראל.

בסופה של המלחמה החמישית

עברה ארץ ישראל מידי התלמים

לידי הסלווקים.

אנטיוכוס הרביעי (ההוא מחנוכה)

היה מלך שאפתן ומוכשר.

הוא חיכה בסבלנות וניצל שעת כושר במצרים

עת המלך היה קטן וחלש.

אנטיוכוס לא תכנן לפלוש למצרים כאילו אין רומא.

זכר התבוסה של אביו, אנטיוכוס השלישי,

לרומא היה טרי וכואב.

הוא עצמו היה בן ערובה ברומא

לצורך הבטחת קיום ההסכם על ידי אביו.

זאת ועוד, כשערים באסיה הקטנה

מרדו ברומא – הוא סירב לעזור להן.

אנטיוכוס הרביעי הבין שפלישה למצרים

עלולה לא להתקבל בטוב בעיני הרומאים.

לכן הוא חיכה לשעת כושר.

שעה בה רומא תהיה מוטרדת,

ועד שהרומאים ישימו לב,

הוא כבר יקבע עובדות בשטח,

יפנק את רומא במנחה שמנה,

ואולי הרומאים יוותרו לו.

אנטיוכוס חיכה.

והנה פרצה המלחמה המקדונית השלישית.

רומא הייתה עסוקה במקדוניה

ובייצוב מעמדה ביוון.

היו אלה פרפורי הגסיסה של

ההתנגדות היוונית לרומא.

וכך בעוד הרומאים עסוקים במקדוניה

אנטיוכוס פלש למצרים.

בתחילה נראה היה שהכל הולך כראוי.

אנטיוכוס הרביעי הלך מחיל אל חיל.

צבאו המנוסה והחזק הכה את המצרים

שוק על ירך.

הוא כבש את כל מצרים

למעט אלכסנדריה.

הוא לא שכח לשלוח מנחה שמנמנה

משלל המלחמה לרומא.

בבחינת 'אתם מרוויחים מזה',

וגם 'אני מכיר בסמכותכם'.

מי יודע, אולי השלל יטה את לב

הרומאים לצדו.

אבל לכל שבת יש מוצאי שבת.

המלחמה המקדונית השלישית הסתיימה.

הרומאים ניצחו.

לא שזה הפתיע מישהו, כן?

את תום המלחמה ניצלו התלמים

שהסבו את תשומת לבה של רומא למתרחש.

אם כי הרומאים שמו לב בכוחות עצמם.

הרעיון שהממלכה הסלווקית תתחזק

ותהיה שוב המעצמה הדומיננטית

במזרח הים התיכון

לא נראה להם.

ממש ממש לא נראה להם

הרומאים שלחו משלחת קטנה.

קטנה אבל אנטיוכוס הבין

שכל עוצמת האימפריה עומדת מאחוריה.

הם נפגשו בחוף ימה של אלכסנדריה.

השליח הרומאי דרש מאנטיוכוס

נסיגה מידית ממצרים!

אנטיוכוס ביקש להיוועץ במקורביו.

השליח הרומי שרטט מעגל בחול

סביב אנטיוכוס ואמר לו:

''אל תצא מהמעגל לפני שתענה לי'.

הסוף ידוע.

אנטיוכוס נסוג ממצרים בבושת פנים.

מעמדו הפנימי והחיצוני התערער מאוד.

אחת הפעולות הבאות שלו הייתה

גזרות הדת על היהודים...

הלקח מסיפור זה ברור:

חישוב נכון ללא כל הפרמטרים יכול להוביל לתוצאה שגויה.

ואתם האם אתם כוללים את כל הפרמטרים בחישוביכם?

האם אתם לוקחים בחשבון שיש פרמטרים לא ידועים?

 

החיים הם ממלכת אי הודאות.

ניתן לצמצם את אי הודאות

על ידי נסיון העבר,

וכן הבנת הגורמים המשפיעים על ההחלטה.

לעיתים אנו שוקלים את המצב

ומסיקים מסקנה כלשהי.

נכון, לא תמיד ניתן לשקלל את כל הפרמטרים.

אבל התעלמות מפרמטרים חשובים

עלולה להוביל לתוצאה שגויה וכואבת.

אנטיוכוס שקל הכל נכון.

מלבד העובדה שהמעצמה המתחרה

בה הוא תלוי, לא תאפשר לו להרים ראש.

עובדה שעלתה לו בהשפלה רבתי.

אז קחו בחשבון את הגרומים הגדולים.

אל תתנו למשאלות הלב להכתיב את החישוב.

אל תהיו אנטיוכוס.

(בתמונה: חישוב נכון לכאורה. תוצאה שגויה).

נגישות
How can I help you?