Skip to content

פרק 77 – דברי הימים: בדיל ויעבור – על הסוחרים האשורים בכניש

תופעת הסחר הבינלאומי במאות ה-20 עד ה-18 לפני הספירה הינה מרתקת. סחר הבדיל בין האשורים לחתים היה רכיב מרכזי בסחר הבינלאומי אז. על סחר הבדיל - בפרק זה.

תמלול הפרק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

נגישות