Skip to content

בסוף הטריק לא עובד – בָּגוֹאַס הסריס המצרי

בָּגוֹאַס היה סריס מצרי

בחצר מלכי פרס.

כסריס בכיר הוא צבר כח ועוצמה.

הוא שירת את המלך בעל השם החינני

אַרְתַּחְשַׁסְתְּא (השלישי. היו ארבעה).

אבל הוא לא ממש חיבב אותו.

"(בגואס) שנא אותו (את אַרְתַּחְשַׁסְתְּא)

כי, כמו כָּנבּוּזִי לפניו

הרג את אפיס (השור הקדוש)

בביקורו במצרים".

בהחלט חילול קודש

מהדרגה החמורה ביותר.

אז בגואס החליט לפעול:

"בגואס, שר האלף  הסריס...

הרג אותו (את המלך)

ברעל (farmakon ביונית)

שניתן ע"י רופא".

במקום אחר נכתב:

"הוא (אַרְתַּחְשַׁסְתְּא) נהרג,

נחתך לחתיכות,

והושלך למאכל לחתולים".

1:0 לבגואס.

בגואס הושיב על הכס

את בנו של אַרְתַּחְשַׁסְתְּא.

אָרְסֶס, ששמו שונה גם כן

לאַרְתַּחְשַׁסְתְּא (הרביעי והאחרון).

בגואס רצה השפעה מירבית על המלך.

אז הוא רצח את אחי המלך:

"באופן דומה הוא (בגואס)

סילק את אחֵי המלך הצעיר,

על מנת שהאיש הצעיר

(אַרְתַּחְשַׁסְתְּא ד')

יהיה מבודד וצייתן תחת שליטתו...

באותו אופן (הרעלה)

הוא המית את אחֵי המלך".

2:0 לבגואס.

בגואס אמנם העלה את

אַרְתַּחְשַׁסְתְּא ד' לכס,

אבל חתול שחור

בגודל של טיגריס בנגלי

עבר בינהם.

"המלך הצעיר הודיע כי

הוא נפגע מהתנהגותו

המקוממת של בגואס,

והיה נכון להעניש

את מבצע פשעים אלה".

אבל בגואס הכה ראשון.

"בגואס רצח את ארסס

(אַרְתַּחְשַׁסְתְּא ד’)

וגם את ילדיו

בשנה השלישית למלכותו

(של אַרְתַּחְשַׁסְתְּא ד’)".

לא נאמר במפורש,

אך סביר כי גם

הרציחות הללו היו

באמצעות רעל.

4:0 לבגואס

(גם המלך וגם ילדיו).

אחרי רצח המלך ובניו נוצרה בעיה.

לא נותר אף צאצא ישיר הזכאי לכס.

הפתרון היה למנות קרוב רחוק,

מישהו מענף אחר של משפחת המלוכה.

מישהו שלו ולמלך יש אב קדמון משותף.

ישנו סיפור שאותו בחור

התמודד בקרב ביניים מול ענק מגודל

והכה אותו מכה ניצחת.

המלך החדש נקרא

דָרְיָוֶשׁ (השלישי והאחרון).

מסיבה לא ברורה בגואס החליט

לרצוח גם אותו.

בסעיף 'תחביבים' בקורות החיים

של בגואס הופיע הכיתוב הבא:

'העלאת מלכים ורציחתם'.

כצפוי התכנית הייתה פשוטה למדי:

"הוא (בגואס) ניסה להמית

את המלך באמצעות רעל".

'אם זה עובד – אל תגע'.

אז הוא לא נגע.

אבל...

"דבר התכנית נודע,

המלך קרא לבגואס

על מנת ללגום  עמו מכוס היין,

הוא העביר לו את כוסו (של המלך)

ואילץ אותו לשתות את הרעל שלו עצמו".

כל כאלב ביג'י יומו.

הלקח מסיפור זה ברור:

לכל טריק יש תוחלת חיים קצובה!

ואתם

האם אתם מבינים שמתישהו הטריק הוא פג תוקף?

האם אתם מבינים שחשוב לחדש את מלאי הטריקים והקונצים?

מידי פעם עולה במוחנו רעיון מבריק.

למרבה השמחה המימוש שלו מוצלח.

הרעיון מקדם את האינטרסים שלנו.

אבל הסביבה אינה קופאת על שמריה.

מהר מאוד ילמדו את הטריק שלנו.

מהר מאוד יחקו אותו.

לאחר מכן יפתחו אמצעי נגד.

בשלב שלאחריו נתמודד עם טריק של המתחרים.

לכן חשוב שנזכור, שרעיון מבריק ככל שיהיה,

הוא בעל תוחלת חיים מסוימת.

אין צורך לחדש כל יום

ולהמציא מחדש את הגלגל.

(זה בסדר לחקות אחרים).

אבל חשוב להקדיש מחשבה

לשאלה: 'מהם הצעדים הבאים?'

בגואס נתקע על אותו טריק

ובסוף הטריק הופעל נגדו.

אל תהיו בגואס...

(בתמונה: דריוש השלישי ב'פסיפס אלכסנדר'.

מאת Meister der Alexanderschlacht - The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155093

נגישות
How can I help you?