Skip to content

דבר היום

תכנית הדגלון. האחות הקטנה של דברי הימים.

פרק 443 - דבר היום (119): שַׁעֲרֵי הַנְּהָרוֹת נִפְתָּחוּ – על חורבן נינוה

פרק 441 - דבר היום (118): ביד מלך - על הכתובת מחורבת קיאפה

פרק 435 - דבר היום (117): השני - על ירבעם השני.

פרק 427 - דבר היום (116): לחם חיילים - טקס חיתי לריפוי אין אונות

פרק 420 - דבר היום (115): עגל צלוי - על ביקור המלאכים בקוראן

פרק 417 –דבר היום (114): פרופ' יאירה אמית - יוסף כיהויכין

פרק 416 – דבר היום (113): ד"ר גד ברנע - דריוש בקומראן

פרק 415 – דבר היום (112): פרופ' איתמר כסלו - אש התמיד

פרק 414 – דבר היום (111): פרופ' יעל שמש - ושתי ואסתר

פרק 413 – דבר היום (110): ד"ר רות פידלר - מלכת השמים

פרק 412 –דבר היום (109): ד"ר יובל לבבי - שמות יהודים בארכיונים יתדיים

פרק 411 – דבר היום (108): פרופ' יגאל לוין - ספר דברי הימים

פרק 410 – דבר היום (107): ד"ר גילי קוגלר - דימויים נשיים בישעיהו השני

פרק 401 – דבר היום (106): הארמית בראי המקרא

פרק 398 – דבר היום (105): מלחים ב – על המלח במקרא

פרק 391 – דבר היום (104): מלחים א – על המלח במקרא

פרק 388 - דבר היום (103): איך נפלת משמיים - על הילל בין שחר

פרק 380 - דבר היום (102): שאול, דוד וגליית במסורת האיסלם

פרק 379 - דבר היום (101): וכי נחש ממית? - על נחש הנחושת

פרק 369 - דבר היום (100): העימות בבית אל

פרק 358 - דבר היום (99): לא צר, רחב - על רחב

פרק 346 - דבר היום (98): המערה במקרא

פרק 338 - דבר היום (97): תהילים קיד

פרק 329 - דבר היום (96): ונאמן ביתך - על הבחירה במלך

פרק 320 - דבר היום (95): ושתים שנים מלך - על איש בשת

פרק 316 - דבר היום (94): כארז בלבנון ישגה - על הארז בתנ"ך

פרק 310 - דבר היום (93): צנזורה עצמית

פרק 304 - דבר היום (92): דר' ליאורה גולדמן

פרק 303 - דבר היום (91): פרופ' נעם מזרחי

פרק 302 - דבר היום (90): פרופ' איתמר כסלו

פרק 299 - דבר היום (89): לידת יוסף

פרק 292- דבר היום (88): ושבית שביו - על שבויה יפת תואר

פרק 285 – דבר היום (87): אשרי האיש – על תהילים מזמור א'

פרק 278 - דבר היום (86): לפתגיה אדתו - על כתובת עקרון

פרק 271- דבר היום (85): וילך גשור - על בית ציידא.

פרק 265 - דבר היום (84): כתובת הבקבוק

פרק 256- דבר היום (83): מה לך פה ומי לך פה? על כתובת יהו אשר על הבית.

פרק 249 - דבר היום (82): נישואים דיפלומטיים.

פרק 243- דבר היום (81): ומבחר שלישיו - על שירת הים.

פרק 236 - דבר היום (80): עורות גדיי העזים - על התחפשות במקרא.

פרק 235 - דבר היום (79): שניים שהם אחד - פרק היתולי לפורים.

פרק 229 - דבר היום (78): הלוך הלכו העצים - על משל יותם.

פרק 221 - דבר היום (77): ימה וקדמה צפונה נגבה - על הכיוונים במקרא.

פרק 215 - דבר היום (76): אבי ייסר אתכם בשוטים - על העקרבים במקרא.

פרק 209 - דבר היום (75): מלמד הבקר - על שמגר בן ענת.

פרק 203 - דבר היום (74): לכה נתראה פנים - משל החוח והארז

פרק 197 - דבר היום (73): הצבי ישראל - על קינת דוד

פרק 191 - דבר היום (72): אך בשר בנפשו - על איבר מן החי

פרק 186 - דבר היום (71): בנך נתניהו - על מכתב הנוקדים.

פרק 180 - דבר היום (70): גיבור ציד לפני ה' - על נמרוד

פרק 173 - דבר היום (69): התמנון האיטר - שמאליים במקרא

פרק 158 - דבר היום (68): מי אוהב ביום שבת? על אהבה ביום שבת

פרק 143 - דבר היום (67): כִּבְנֵי כֻשִׁיִּים אַתֶּם לִי – על הכושים במקרא

פרק 141 - דבר היום (66): זר קוצים כואב - על קוצים במקרא

פרק 139 - דבר היום (65): חילוק ארוך - על חלוקת המקרא לפרקים

פרק 137 - דבר היום (64): שבעת הבנים - על האשה ושבעת בניה

פרק 135 - דבר היום (63): שיבוש סופרים - כשרש"י הרים ידיים

פרק 133 - דבר היום (62): יהוא בן עמרי - על יהוא בן נמשי

פרק 131 - דברי היום (61): ישמע אדוני השר - על מצד חשביהו

פרק 128 - דבר היום (60): ישקני מנשיקות פיהו - על הנשיקה במקרא

פרק 126 - דבר היום (59): אם אשכחך ירושלים - על תהילים קל"ז

פרק 124 - דבר היום (58): ושרח אחותם - על שרח בת אשר

פרק 123 - דבר היום (57): הדבר היה ככה - פרק מיוחד לשבועות

פרק 121 - דבר היום (56): בין בריסל לברלין - על כתבי המארות

פרק 119 - דבר היום (55): לחם עוני - על המצות

פרק 117 - דבר היום (54): והמספר הנוסף הוא - על הגרלות במקרא

פרק 115 - דבר היום (53): אוזן התוף - דמויות שהפכו לשמות עצם

פרק 113 - דבר היום (52): כי האדם עץ השדה - על עצים מפורסמים במקרא

פרק 111 - דבר היום (51): יושב הבית האפל - על שירי ערש מסופוטמיים

פרק 107 - דבר היום (50): שקוץ משומם - על גזירות אנטיוכוס בספר דניאל

פרק 105 - דבר היום (49): בין צרעה ובין אשתאול - על העיר בית שמש

פרק 102 - דבר היום (48): תזכירי לי מי את? - על נשים אלמונית במקרא

פרק 99 - דבר היום (47): סימפוניה לפסנתר - על מילים יווניות בעברית

פרק 95 - דבר היום (46): בן שש עשרה שנה במלכו - על אחז מלך יהודה

פרקים 91 - 93 - דבר היום (43 - 45): הקלטות כנס האגודה הישראלית לאשורולוגיה 2018. ב

פרקים 87 - 90 - דבר היום (39 - 42): הקלטות כנס האגודה הישראלית לאשורולוגיה. 2018. א

פרק 84 - דבר היום (38): איש עני הייתי - על מצבת זכור מלך חמת

פרק 82 - דבר היום (37): לַכֶּ֖לֶב תַּשְׁלִכ֥וּן אֹתֽוֹ - הלכות בשר על האש

פרק 80 - דבר היום (36): הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם, תְּנַקֵּר? – על ניקור עיניים

פרק 78 - דבר היום (35): כלב בן כלב תבוא מחר בעוד יומיים - על כלב כשם עצם

פרק 76 - דבר היום (34): וַיַּרְקִידֵם כְּמוֹ-עֵגֶל – על מזמור כ"ט

פרק 74 - דבר היום (33): היית לי כמלאך האל מתוך הערפל – על מילים אוגריתיות בעברית

פרק 72 - דבר היום (32): פרי עץ הדר – על ארבעת המינים

פרק 70 - דבר היום (31): האיכר - על נסיון ההתנקשות באֵסַרחַדֹּן

פרק 69 - דבר היום (30): לרבע את המעגל – קשיים כרונולוגיים בספר מלכים בפרשנות רש"י

פרק 67 - דבר היום (29): לְסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה, דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי – על שירי אהבה מצריים

פרק 64 - דבר היום (28): וַיַּעֲבֶר-קוֹל בְּכָל-מַלְכוּתוֹ – על הצהרת כורש

פרק 62 - דבר היום (27): זה עגל זה? - על אתר הפר

פרק 60 - דבר היום (26): שתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן? - על ארץ ישראל המזרחית

פרק 58 - דבר היום (25): של נעלך מעל רגלך - על עיצוב דמויות כמשה שני

פרק 56 - דבר היום (24): שבעת הסריסים - על סריסי מלך פרס

פרק 54 - דבר היום (23): האלה אשר עם שכם - על מקדש שכם

פרק 52 - דבר היום (22): זוהי יפו ילדה, זוהי יפו - על כיבוש יפו

פרק 48 - דבר היום (21): קטן הייתי מן אחיי - על מזמור קנ"א בתהילים

פרק 46 - דבר היום (20): שש אמות וזרת - מי הרג את גליית?

פרק 44 - דבר היום (19): על דרך הקירוב - כשפיי נרמז בתנ"ך

פרק 42 - דבר היום (18): מת אב וחי אלול - על חודשי השנה העברית

פרק 40 - דבר היום (17): מי אוהב אותך יותר ממני? - על שירי אהבה שומריים

פרק 39 - דבר היום (16): ציים כיתיים - על הרומאים במקרא

פרק 37 - דבר היום (15): לראות את אלהים ולחיות - על ראיית האל במקרא

פרק 35 - דבר היום (14): חכמת מצרים - על משלי אמנופה

פרק 33 - דבר היום (13): בקשיש? על לוח גזר

פרק 31 - דבר היום (12): רוח רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח? - על מסורות חציית ים סוף

פרק 29 - דבר היום (11): עשירי למנין - על עשרת בני המן

פרק 27 -דבר היום (10): בפרדס ליד הקיוסק - על מילים פרסיות בעברית

פרק 25 - דבר היום (9): אילן עלה מן הארץ - על חלום האילן בספר דניאל

פרק 23 - דבר היום (8): משה ופנחס אוכלים אבטיח - על מילים מצריות במקרא

פרק 22 - דבר היום (7): הפינות אצל רן לוי

פרק 18 - דבר היום (6): שוטי שוטי תיבתי - על הולדת סרגון מלך אכד

פרק 16 - דבר היום (5): לרצוח את המלך? לא כל כך מהר

פרק 14 - דבר היום (4): שלומית בונה סוכות - על העיר סוכות

פרק 12 - דבר היום (3): גדולה, שחורה ולא רלוונטית - על מצבת חמורבי

פרק 10 - דבר היום (2): אהבה זרה - על מילים זרות בשיר השירים

פרק 8 - דבר היום (1): תמוז, שמת לפני אב ואלול

נגישות
How can I help you?