Skip to content

דיוורים

אלפי הדל – גדעון ובני אפרים

בדק הבית – כשהמלך מתעצבן

אם יקרה לו משהו כולנו מתים! – דוד ושאול במערה

האיכר - נסיון ההתנקשות באסרחדון

המחשת המסר – ירמיהו והבקבוק

תהליכים זקוקים לזמן – חציית ים סוף

די עם הרחמים העצמיים! – יואב ודוד

בסוף נפטרו ממנו – לַבַּאיַ מלך שכם

וַיָּגֶל אֶת-הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר – יעקב ורחל

עקרון מול מציאות – ירידת יעקב מצרימה

תקוע בבוץ – ברק ויבין

אחריות אישית - יונה והמלחים

כי בשגעון ינהג - הפיכת יהוא

ביזור סמכויות - משה ויתרו 

מַה-לִּי וָלָך – יפתח והעמונים

התנהגות נלוזה - האשה הכושית

נקודת האל חזור – רפורמת יאשיהו

להרוויח זמן בכל מחיר – פילגשי דוד

בוא נקים ועדה – גירוש הנשים הנכריות

ידיים למעלה, שק על הראש – המודיע לסנחריב

אני מוקף בדבילים – דוד בגת

1 נגד 400 – מיכיהו בן ימלה

ממתוס ננקפי אאלרן – הכתובת על הקיר

עדיף החרא הישן – קרב חרן

כשהחוק מועך את הצדק - כרם נבות

אויבו של אויבי הוא ידידי – דוד ותועי

עמוק בח... - מות אבשלום

זנבות האודים העשנים – אחז מלך יהודה 

צפוף לנו – בית יוסף ביער

סבולת לב ריאה – יפתח ובני אפרים

ראש חמור - המצור הארמי על שומרון

דעת מיעוט – עבד מלך הכושי

חרא של עוגות – יחזקאל והדגם

משחק מלוכלך – חתונת שמשון

נורא מסנוור כאן - מצור דותן

רפואה חלופית – נעמן ואלישע

אוכל של תוכים - דניאל וחבריו 

ויתור קטן ומטרה גדולה – רחב והמרגלים

רק את הראש - שבע בן בכרי

החוח והארז – אמציה מלך יהודה

אחרי עשרים שנה - פגישת יעקב ועשו

סבירות נמוכה - רצח גדליה

פנים ואחור – יואב, אבישי והארמים

ימין ושמאל – חרב פיפיות

פרה פרה – המסע הלילי של נחמיה   

ידיים למעלה – העמלקים   

אל יתהלל חוגר כמפתח – אחאב ובן הדד   

תאונת דרכים בין הרצון למציאות – חורבן בית ראשון  

החפזון מהשטן – קרב קדש 

החיים הם לא שחור ולבן – יעקב והכבשים  

פיקח וחכם – הזונה מעזה  

הבדיל עושה את ההבדל   

נשארנו לבד וזה מפחיד – עגל הזהב   

משיח בן דוד. או שלא  

הזעם השורף     

גניבת זרע כי אין ברירה   

הגבעונים הם נוכלים 

משה והסנה    

תאווה ושררה נפגשים   

הנצחה במקרא     

עצת אחיתופל הטובה       

אחאב ופוטין נפגשו בסוריה   

נחש נשך נחש    

השופט בן ז...       

גדעון והמלקקים     

כשאשתי היא גם גיסתי     

כשפראייר פגש נוכל     

הצעה שניתן לסרב לה    

מפחיד מרחוק ורחוק ממפחיד   

ניתוק הקשר הגורדי    

תאוות בצע שהכשילה אימפריה     

דחיינות ובכיינות     

דימוי עצמי של אוגר מת

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

 

נגישות