Skip to content

דיוורים

ראש חמור - המצור הארמי על שומרון   דעת מיעוט – עבד מלך הכושי    חרא של עוגות – יחזקאל והדגם   משחק מלוכלך – חתונת שמשון    נורא מסנוור כאן - מצור דותן   רפואה חלופית – נעמן ואלישע  אוכל של תוכים - דניאל וחבריו   ויתור קטן ומטרה גדולה – רחב והמרגלים    רק את הראש - שבע בן בכרי    החוח והארז – אמציה מלך יהודה   אחרי עשרים שנה - פגישת יעקב ועשו   סבירות נמוכה - רצח גדליה   פנים ואחור – יואב, אבישי והארמים   ימין ושמאל – חרב פיפיות     פרה פרה – המסע הלילי של נחמיה   ידיים למעלה – העמלקים    אל יתהלל חוגר כמפתח – אחאב ובן הדד    תאונת דרכים בין הרצון למציאות – חורבן בית ראשון  החפזון מהשטן – קרב קדש  החיים הם לא שחור ולבן – יעקב והכבשים  פיקח וחכם – הזונה מעזה  הבדיל עושה את ההבדל   נשארנו לבד וזה מפחיד – עגל הזהב    משיח בן דוד. או שלא  הזעם השורף      גניבת זרע כי אין ברירה    הגבעונים הם נוכלים משה והסנה     תאווה ושררה נפגשים    הנצחה במקרא     עצת אחיתופל הטובה       אחאב ופוטין נפגשו בסוריה    נחש נשך נחש    השופט בן ז...       גדעון והמלקקים     כשאשתי היא גם גיסתי     כשפראייר פגש נוכל     הצעה שניתן לסרב לה    מפחיד מרחוק ורחוק ממפחיד   ניתוק הקשר הגורדי    תאוות בצע שהכשילה אימפריה     דחיינות ובכיינות     דימוי עצמי של אוגר מת

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

 

נגישות