Skip to content

היסטוריה

פרקים הקשורים להיסטוריה

פרק 5 - דברי הימים: לוט, נסיבות ועריות - על המואבים א

פרק 6 - דברי הימים: לוט, נסיבות ועריות - עלה מואבים ב

פרק 9 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק א

פרק 11 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק ב

פרק 16 - דבר היום: לרצוח את המלך? לא כל כך מהר

פרק 19 - דברי הימים: יחסי ישראל - פלשת במקרא. א

פרק 21 - דברי הימים: יחסי ישראל - פלשת במקרא. ב

פרק 22 - דבר היום: הפינות אצל רן לוי

פרק 30 - דברי הימים: דבר אל בני ישראל ויסעו - על יציאת מצרים

פרק 39 - דבר היום: ציים כיתיים - על הרומאים במקרא

פרק 42 - דבר היום: מת אב וחי אלול - על חודשי השנה העברית

פרק 64 - דבר היום: וַיַּעֲבֶר-קוֹל בְּכָל-מַלְכוּתוֹ – על הצהרת כורש

פרק 65 - דברי הימים: שניים אוחזין בגופה - על המצבה מתל דן

פרק 66 - דברי הימים: עשרת השבטים האבודים - על חורבן ישראל

פרק 77 - דברי הימים: בדיל ויעבור - על הסוחרים האשורים בכניש

פרק 79 - דברי הימים: דברי הימים -על ספר דברי הימים. א

פרק 81 - דברי הימים: דברי הימים - על ספר דברי הימים. ב

פרק 80 - דבר היום: הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם, תְּנַקֵּר? – על ניקור עיניים

פרק 104 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק א

 פרק 106 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק ב

פרק 112 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ג

פרק 114 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ד

פרק 110 - דברי הימים: מעבר לנהר הסבמטיון - הקלטה מחודשת

פרק 121 - דבר היום: בין בריסל לברלין - על כתבי המארות

פרק 126 - דבר היום: אם אשכחך ירושלים - על תהילים קל"ז

פרק 129 - דברי הימים: שתיים, שלוש ו... - על דריוש השני והשלישי

פרק 155 - דבר היום: הכתב

פרק 170 - דבר היום: מרד אבשלום

פרק 171 - דבר היום: רציחות פוליטיות. א

פרק 172 - דבר היום: רציחות פוליטיות. ב

פרק 177 - דברי הימים: האדום האדום הזה - על האדומים. חלק א

פרק 179 - דבר היום: רצח סנחריב. קצר

נגישות
How can I help you?