Skip to content

הצהרת נגישות

התאמת הנגישות שלנו היא ברמת AA.

התאמת הנגישות נבדקה בדפדפנים כרום, פיירפוקס ואדג'.

אמצעי נגישות הקיימים באתר:

 • תמיכה בדפדפנים התקניים המקובלים (כמו: Chrome, FireFox Edge).
 • תכני האתר נכתבו באופן ברור ונעשה שימוש בפונטים קריאים
 • האתר בנוי מרשומות (פוסטים) ועמודים.
 • התמצאות הינה פשוטה ונוחה וישנו תפריט ברור בראש כל עמוד ורשומה.
 • הקישורים באתר ברורים ומסבירים להיכן מועברים לאחר לחיצה עליהם
 • תיאור טקסטואלי לתמונות ואייקונים עבור טכנולוגיות מסייעות
 • התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות (רספונסיביות)
 • הותקן תוסף נגישות WCAG 0 בדרגת AA.

שינוי תצוגה באתר

 • ניתן להגדיל או להקטין את תצוגת האתר באמצעות לחיצה על CTRL יחד עם גלגלת העכבר או יחד עם הסימן "+" (הגדלה) או הסימן "-" (הקטנה). לחיצה בודדת תקטין או תגדיל את המסך בעשרה אחוזים (10%)
 • למי שאין עכבר (או לא יכול לעשות בו שימוש) יכול לדלג בין התכונות באתר באמצעות מקש "TAB". כל לחיצה תעביר את הסמן אל האפשרות הבאה באתר.
  לחיצה על מקש ה- "Enter" תפעיל את הקישור עליו נמצא הסמן.

התאמת אתר למוגבלי ראייה ושמיעה

 • מגדילי ראות (רזולוציה) בסיסיים
 • לחלק מהפרקים יש תמלול הפרק.

סייגים לנגישות

אני עושה ככל שניתן על מנת לוודא כי כל הדפים המוצגים יהיו מונגשים. עם זאת, יתכן וישנם דפים שטרם הונגשו, או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי מתאים להנגיש אותם. בנוסף אם תהיינה פרסומות (כרגע אין) לא בטוח שההנגשה לא תהיה שלמה או מספקת.

נתקלתם בבעיה? אני כאן כדי לסייע!

פרטי אחראי נגישות באתר :

שם: אילן אבקסיס. זה האתר שלי, כן...

אימייל: ilan@ilanabc.co.ill

טלפון: 0523464376

נגישות
How can I help you?