Skip to content

למה שבקתני?

למה שבקתני: פרק 35 - הר גריזים ואפרים

למה שבקתני: פרק 34 - ישו והשומרונית

למה שבקתני: פרק 33 - השומרוני הטוב

למה שבקתני: פרק 32 - יריחו

למה שבקתני: פרק 31 - גדרה וגרסה

למה שבקתני: פרק 30 - בית שאן

למה שבתקני: פרק 29 – טבריה והעוגן הקדוש

למה שבתקני: פרק 28 – כורזים

למה שבתקני: פרק 27 – קפיצה קטנה ללבנון

למה שבתקני? פרק 26 - נס הלחם והדגים

למה שבתקני? פרק 25 - משה בנצרות

למה שבקתני? פרק 24 - ההשתנות

למה שבתקני? פרק 23 - חידונים, כינויים ומפתחות השמיים

למה שבקתני? פרק 22 - המגדל שנפל

למה שבתקני? פרק 21 - מרים המגדלית

למה שבקתני? פרק 20 - בית ציידא

למה שבקתני? פרק 19 - נס החזירים בכורסי

למה שבקתני? פרק 18 - ראיון עם ד"ר אפי זיו

סרטון תדמית ל'למה שבקתני?', שצילם ערן פרנקל המוכשר, שוה לכם להכנס לאתר שלו.

למה שבקתני? פרק 17 - הר המבורכים

למה שבקתני? פרק 16 - הארכיאולוגיה של כפר נחום

למה שבקתני? פרק 15 - ניסים ונפלאות בכפר נחום

למה שבקתני? פרק 14 - המעבר לכפר נחום

למה שבקתני? פרק 13 - מסוד יצא יין: החתונה בכפר קנה

למה שבקתני? פרק 12 - הבנג'י הראשון בהיסטוריה

למה שבקתני? פרק 11: לא לותר אבל בהחלט קינג. חלק ב

למה שבקתני? פרק 10: לא לותר אבל בהחלט קינג. חלק א

למה שבקתני? פרק 9: פגישת ישו והשטן

למה שבקתני? פרק 8 - פגישת יוחנן וישו

למה שבקתני? פרק 7 - ציפורי העיר הגדולה

למה שבקתני? פרק 6 - ילדותו של ישו

למה שבקתני? פרק 5 - לידת ישו ב

למה שבקתני? פרק 4 - לידת ישו א

למה שבקתני? פרק 3: יוחנן המטביל חלק ב

למה שבתקני? פרק 2: יוחנן המטביל חלק א

למה שבתקני? פרק 1: המקורות לחיי ישו

נגישות
How can I help you?