Skip to content

למה שבקתני?

פרק 508 - למה שבקתני? (35): הר גריזים ואפרים

פרק 507 - למה שבקתני? (34): ישו והשומרונית

פרק 506 - למה שבקתני? (33): השומרוני הטוב

פרק 505 - למה שבקתני? (32): יריחו

פרק 504 - למה שבקתני? (31): גדרה וגרסה

פרק 503 - למה שבקתני? (30): בית שאן

פרק 502 - למה שבתקני? (29): טבריה והעוגן הקדוש

פרק 501 - למה שבתקני? (28): כורזים

פרק 500 - למה שבתקני? (27): קפיצה קטנה ללבנון

פרק 499 - למה שבתקני? (26): נס הלחם והדגים

פרק 498 - למה שבתקני? (25): משה בנצרות

פרק 497 - למה שבקתני? (24): ההשתנות

פרק 496 - למה שבתקני? (23) - חידונים, כינויים ומפתחות השמיים

פרק 495 - למה שבקתני?(22): המגדל שנפל

פרק 494 - למה שבתקני? (21): מרים המגדלית

פרק 493 - למה שבקתני? (20): בית ציידא

פרק 492 - למה שבקתני? (19): נס החזירים בכורסי

פרק 491 - למה שבקתני? (18): ראיון עם ד"ר אפי זיו

סרטון תדמית ל'למה שבקתני?', שצילם ערן פרנקל המוכשר, שוה לכם להכנס לאתר שלו.

פרק 490 - למה שבקתני? (17): הר המבורכים

פרק 489 - למה שבקתני? (16): הארכיאולוגיה של כפר נחום

פרק 488 - למה שבקתני? (15): ניסים ונפלאות בכפר נחום

פרק 487 - למה שבקתני? (14): המעבר לכפר נחום

פרק 486 - למה שבקתני? (13): מסוד יצא יין: החתונה בכפר קנה

פרק 485 - למה שבקתני? (12) - הבנג'י הראשון בהיסטוריה

פרק 484 - למה שבקתני? (11): לא לותר אבל בהחלט קינג. חלק ב

פרק 483 - למה שבקתני?(10): לא לותר אבל בהחלט קינג. חלק א

פרק 482 - למה שבקתני? (9): פגישת ישו והשטן

פרק 481 - למה שבקתני? (8) - פגישת יוחנן וישו

פרק 480 - למה שבקתני? (7): ציפורי העיר הגדולה

פרק 479 - למה שבקתני? (6): ילדותו של ישו

פרק 478 -למה שבקתני? (5): לידת ישו ב

פרק 477 - למה שבקתני? (4) - לידת ישו א

פרק 476 - למה שבקתני? (3): יוחנן המטביל חלק ב

פרק 475 - למה שבתקני?(2): יוחנן המטביל חלק א

פרק 474 - למה שבתקני?(1): המקורות לחיי ישו

נגישות
How can I help you?