Skip to content

מצרים

פרקים הקשורים למצרים

פרק 4 - דברי הימים: דומם נחה - על משה רבנו

פרק 24 - דברי הימים: הרבה לפני המיתלה - על קרב קדש. א

פרק 26 - דברי הימים: הרבה לפני המיתלה - על קרב קדש. ב

פרק 30 - דברי הימים: דבר אל בני ישראל ויסעו - על יציאת מצרים

פרק 35 - דבר היום: חכמת מצרים - על משלי אמנופה

פרק 52 - דבר היום: זוהי יפו ילדה, זוהי יפו - על כיבוש יפו

פרק 63 - דברי הימים: לוּבִים סֻכִּיִּים, וְכוּשִׁים – על מסע שישק

פרק 67 - דבר היום: לְסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה, דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי – על שירי אהבה מצריים

פרק 104 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק א

 פרק 106 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק ב

פרק 112 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ג

פרק 114 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ד

פרק 124 - דבר היום: ושרח אחותם - על שרח בת אשר

פרק 136 - דברי הימים: על מי מגידו - על קרב מגידו

פרק 143 - דבר היום: כִּבְנֵי כֻשִׁיִּים אַתֶּם לִי – על הכושים במקרא

פרק 152 - דבר היום: כיבוש יפו

פרק 161 - דבר היום: חציית ים סוף

פרק 162 - דבר היום: מכות מצרים

פרק 174 - דבר היום: מצרית במקרא

נגישות
How can I help you?