Skip to content

מקורות חוץ

בדף זה יופיעו הופעות ואיזכורים שלי אצל אחרים.

שוסטר ושוסטר. עונה 4. פרק 16. מדקה 17 - על טרויה:

מאמר שלי באתר המומלץ של ד"ר רוביק רוזנטל - על כלבים, חתולים, בירה ופרוטו - שמית.

פרק בהסכת 'מאחורי המיקרופון' עם דנית בן דוד בו התארחתי.

פרק 85 בהסכת 'מה שלא סיפרה לי הגננת' על שירת דבורה. שוחחנו ע מלחמת ברק ודבורה, על יבין וסיסרא יעל אשת חבר הקיני ושירת דבורה.

התכנית 'שלושה שיודעים' על מגילת אסתר (10.3.20).

התכנית שלושה שיודעים' על ירושלים (2.6.19)

פרק 39 בהסכת 'מה שלא סיפרה לי הגננת' על פרשת השבוע - פרשת בלק. בפרק התארחתי אצל חברי עקיבא ויטקין לשיחה על בלק, בלעם, כתובת בלעם, פחדים וחששות.

נגישות