Skip to content

מקורות חוץ

Become a Patron!

בדף זה יופיעו הופעות ואיזכורים שלי אצל אחרים.

פרק 39 בהסכת 'מה שלא סיפרה לי הגננת' על פרשת השבוע - פרשת בלק. בפרק התארחתי אצל חברי עקיבא ויטקין לשיחה על בלק, בלעם, כתובת בלעם, פחדים וחששות.

נגישות