Skip to content

עבודה נקיה – הרעלת מלכים

התנקשויות פוליטיות בימי קדם

דרשו מגע קרוב בין

הרוצח לבין הקרבן.

כדי להרוג את המלך

צריך להגיע קרוב אליו.

צריך להיות מהמעגל הקרוב של המלך.

אלה שיכולים להיות ליד המלך

מבלי לעורר חשד.

(הקרויים במקרא:

רֹאֵי פְנֵי-הַמֶּלֶךְ).

צריך להיות בתפקיד המאפשר

לשאת נשק בחברת המלך

מבלי לעורר חשד

(למשל: שר צבא).

צריך להיות עם המלך ביחידות.

או לנטרל את שומרי הראש

(הכי פשוט: לצרף כמה

משומרי הראש לקנוניה...)

ואחרי שעמדנו בשלל התנאים המקדימים

צריך להפעיל כח פיזי.

לדקור, להכות, לשסף...

גם אז צריך להתגבר על המלך,

שמסיבה לא ברורה מנסה להישאר בחיים...

אין פלא איפוא,

שרוב רוצחי המלכים

היו מישהו מהמעגל הקרוב.

אלה שתפקידים איפשר להם

להיות ליד המלך עם נשק,

ולמצוא הזדמנות להכותו נפש.

(רצוי גם להשאר בחיים).

והנה בשלהי האימפריה הפרסית

הפציעה טכנולוגית הרג חדשה.

חדשה בתחום חיסול השליטים.

בטבע היא קיימת מזה עידן ועידנים.

הרעלה.

(אצל בעלי החיים יש להבדיל בין

רעל שהוא נשק הגנתי.

כדי שלא יאכלו אותי.

לבין ארס שהוא נשק התקפי.

כדי שאני אוֹכל אחרים).

להרעלה יש יתרונות ברורים.

כה ברורים, שעד ימנו

זו אחת משיטות ההרג המקובלות.

בעוד רצח באמצעות נשק

מחייב קרבה פיזית ומיומנות כלשהי

(דקירה, שיסוף, הכאה).

הרי הרג באמצעות רעל

יכול להתבצע על ידי

כל אחד וכל אחת.

די לטפטף כמה טיפות

למזון או למשקה – וזהו.

המרעיל יכול לפעול מדעת

או שלא מדעת!

זאת ועוד –

ההרעלה מנתקת את הקשר בין

הרוצח לקרבן.

ניתן להרעיל את המלך

(באמצעות שליח נניח),

ועד שהרעל יפעל

ניתן להתרחק למקום בטוח,

לארגן את התומכים, לאסוף צבא,

לחסל את המתנגדים וכו'...

ואם זה לא הצליח –

למרעיל יש יתרון זמן ומרחק

במרדף שיתנהל אחריו.

זה השלב בהיסטוריה

הו מלכים החלו העסיק

טועמי מזון ויין.

דבר שמצדו שכלל את הרעלים

כך שההשפעה לא תורגש מיד.

וחוזר חלילה.

הלקח מסיפור זה ברור:

רצוי לאמץ טכנולוגיות חדשות שמוכיחות את עצמן.

ואתם האם אתם מאמצים טכנולוגיות חדשות?

האם אתם מבינים שלא כדאי להשאר בטכנולוגיה הישנה?

אנחנו רגילים לעשות דברים בצורה מסוימת.

כל עוד זה עובד – אין לנו סיבה לשנות.

('אם זה עובד – אל תגע').

מידי פעם מפציעה טכנולוגיה חדשה

שגורמת לדברים להעשות אחרת.

ברוב המקרים מהר יותר וטוב יותר

(למשל: הנול המכני בתחילת המהפכה התעשייתית).

אנחנו יכולים להשאר בטכנולוגיה הישנה.

היא עובדת.

אבל החדשה עובדת טוב יותר.

אם לא נאמץ את הטכנולוגיה החדשה

במוקדם או במאוחר (במוקדם)

נמצא עצמנו מאחור.

דוגמה טובה היא הבינה המלאכותית.

מי שלא ישכיל לנצל את הבינה הזו לטובתו

(שאלה מצוינת היא: מה זה 'לטובתו'?).

יישאר מאחור.

(בתמונה: תוית רעל.

By Unknown author - EPS file skull.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4983904)

נגישות
How can I help you?