Skip to content

על עיצוב ושייכות פרקים 21 – 30

Become a Patron!

התכנית השלושים:

התכנית העשרים ותשע:

התכנית העשרים ושמונה, והפעם התארחתי באולפן של ענבר 🙂

התכנית העשרים ושבע

התכנית העשרים ושש:

התכנית העשרים וחמש:

התכנית העשרים וארבע:

התכנית העשרים ושלוש:

התכנית העשרים שתיים:

התכנית עשרים ואחת:

 

 

נגישות