Skip to content

על עיצוב ושייכות

Become a Patron!

'על עיצוב ושייכות' היא תכנית של חברתי ענבר בן צבי (שהיא אדריכלית ומעצבת פנים המתמחה בסביבת שייכות) המשודרת כל יום א' שני (לפעמים גם ברצף) בין השעות 17 - 19 ברדיו החברתי הראשון.

פרקים 1 - 10 פרקים 11- 20 פרקים 21 - 30.

התכנית השלושים ושלוש

התכנית השלושים ושתיים

התכנית השלושים ואחת:

נגישות