Skip to content

על עיצוב ושייכות

Become a Patron!

'על עיצוב ושייכות' היא תכנית של חברתי ענבר בן צבי (שהיא אדריכלית ומעצבת פנים המתמחה בסביבת שייכות) המשודרת כל יום א' שני בין השעות 17 - 19 ברדיו החברתי הראשון.

פרקים 1 - 10 פרקים 11- 20

התכנית העשרים ותשע:

התכנית העשרים ושמונה, והפעם התארחתי באולפן של ענבר 🙂

התכנית העשרים ושבע

התכנית העשרים ושש:

התכנית העשרים וחמש:

התכנית העשרים וארבע:

התכנית העשרים ושלוש:

התכנית העשרים שתיים:

התכנית עשרים ואחת:

 

 

 

נגישות