Skip to content

פרקים הקשורים לפסח ולמצרים

כאן ריכזתי את הפרקים שיצרתי במהלך השנים הנוגעים לפסח באופן ישיר או עקיף ולמצרים ותרבותה.

פרק 4 - דברי הימים (4): דומם נחה - על משה רבנו

דמותו של אדון הנביאים ידעה גלגולים שונים בתורה ובמסורות העממיות שנדחו מהתורה.

פרק 18 - דבר היום (6): שוטי שוטי תיבתי - על הולדת סרגון מלך אכד

אלף שנה לפני משה כבר היה בחור שהנח בתיבה כתינוק, נמשה מהנהר ועלה לגדולה.

פרק 23 - דבר היום (8): משה ופנחס אוכלים אבטיח - על מילים מצריות במקרא

המגע הקרוב עם מצרים הותיר את חותמו גם בשפה העברית.

פרק 30 - דברי הימים (19): דבר אל בני ישראל ויסעו - על יציאת מצרים

האירוע המקראי בה"א הידיעה. כרגיל מה שנראה במבט ראשון הוא רק תמונה חלקית.

פרק 31 - דבר היום (12): רוח רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח? - על מסורות חציית ים סוף

הנס בה"א הידיעה. כרגיל הסיפור מו8רכב משנדמה בקריאה ראשונה.

פרק 58 - דבר היום (25): של נעלך מעל רגלך - על עיצוב דמויות כמשה שני

משה הוא אב טיפוס לעיצוב ספרותי של דמויות מקראיות נוספות.

פרק 67 - דבר היום (29): לְסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה, דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי – על שירי אהבה מצריים

גם המצרים אהבו. גם להם הייתה שירת אהבה.

פרק 119 - דבר היום (55): לחם עוני - על המצות

הלחם שכולם אוהבים לשנוא.

פרק 231- דברי הימים (88): בשפטים גדולים - על מכות מצרים. א.

מכות מצרים. לא בדיוק מה שחשבתם.

פרק 240 - דברי הימים (89): בשפטים גדולים - על מכות מצרים. ב.

לא בדיוק מה שחשבתם. חלק ב.

פרק 243- דבר היום (81): ומבחר שלישיו - על שירת הים.

שירת הים היא התיאור השירי של חציית ים סוף. יש כמה הבדלים...

פרק 338 - דבר היום (97): תהילים קיד

'בצאת ישראל ממצרים. כולם יודעים איך מתחילים את השיר. בודדים יודעים איך גומרים לשיר אותו.

נגישות
How can I help you?