Skip to content

פרקים להאזנה 251 -300

להאזנה 1 - 50  להאזנה 51 - 100 להאזנה 101 - 150 להאזנה 151 - 200 להאזנה 201 - 250

פרק 300 - ראיון חגיגי

פרק 299 - לידת יוסף (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 298 - מצור שומרון

פרק 297 - מתמטיקה בבבל

פרק 296 - פילוג הממלכה ב

פרק 295 - אברהם בגרר (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 294 - המלכת שאול ב (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 293 - פילוג הממלכה. א

פרק 292 - שבויה יפת תואר (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 291 - החרב בתנ"ך

פרק 290 - משה בנצרות (אצל דוד ארז)

פרק 289 - מות אבשלום

פרק 288 - המלכת שאול. א. (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 287 - סדום (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 286 - שמחת תורה (בשלושה שיודעים)

פרק 285 - תהילים א (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 284 - גלגמש 4

פרק 283 - האמורים

פרק 282  ההתמקחות (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 281 - אנומה אליש ב (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 280 - גלגמש 3

פרק 279 - גלגמש 2

פרק 278 - כתובת עקרון

פרק 277 - גלגמש 1

פרק 276 - ביקור המלאכים

פרק 275 - אנומה אליש (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 274 - שינוי השם (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 273 - ריצה

פרק 272 - הקרבת ילדים

פרק 271 - בית ציידא

פרק 270 - חזון העצמות היבשות

פרק 269 - בין המצרים

פרק 268 - אלכשנדו מוילושה ב (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 267 - תמוז ב

פרק 266 – שינוי השם (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 265 - כתובת הבקבוק (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 264 - בית המקדש הראשון

פרק 263 - אסטרונומיה במקרא

פרק 262 - רצח אישבשת

פרק 261 - חוזה אלכסנדר מטרויה (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 260 - רצח אבנר

פרק 259 – שינוי השם (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 258 - קרב גבעון

פרק 257 - הפלשתים ב

פרק 256 - כתובת יהו אשר על הבית (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 255 - הפלשתים א

פרק 254 - קינת דוד (קצר)

פרק 253 - מצבת בהיסטון חלק ב (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 252 - איזה קטע. ברית הגר (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 251 - בעלת האוב

נגישות