Skip to content

פרקים 101 – 150

פרקים 1- 50. פרקים 51 - 100פרקים 151 - 200

פרק 150 - דברי הימים: והיתה שכר לחילו - על שכירי חרב בתקופת המקרא. ג

פרק 149 - שלושה שיודעים: לוח גזר

פרק 148 - שלושה שיודעים: מגפות במקרא

פרק 147 - שלושה שיודעים: חיות כשרות

פרק 146 - שלושה שיודעים: כוכב נגה ככלי לתארוך

פרק 145 - שלושה שיודעים: ספרות החכמה

פרק 144 - שלושה שיודעים: יסוד המלוכה

פרק 143 - דבר היום: כִּבְנֵי כֻשִׁיִּים אַתֶּם לִי – על הכושים במקרא

פרק 142 - דברי הימים: בהר תבור - על הקשרים המקראיים של חגיגה בסנוקר

פרק 141 - דבר היום: זר קוצים כואב - על קוצים במקרא

פרק 140 - דברי הימים: והייתה שכר לחילו - על שכירי חרב בתקופת המקרא. ב

פרק 139 - דבר היום: חילוק ארוך - על חלוקת המקרא לפרקים

פרק 138 - דברי הימים: והייתה שכר לחילו - על שכירי חרב בתקופת המקרא. א

פרק 137 - דבר היום: שבעת הבנים - על האשה ושבעת בניה

פרק 136 - דברי הימים: על מי מגידו - על קרב מגידו

פרק 135 - דבר היום: שיבוש סופרים - כשרש"י הרים ידיים

פרק 134 - דברי הימים: ונביאיה בכסף יקסומו - על הנבואה החוץ מקראית

פרק 133 - דבר היום: יהוא בן עמרי - על יהוא בן נמשי

פרק 132 - דברי הימים: הצרי אין בגלעד? - על צמחי רפואה במקרא. ראיון עם פרופ' אמוץ דפני

פרק 131 - דברי היום: ישמע אדוני השר - על מצד חשביהו

פרק 130 - דברי הימים: בימים ההם אין מלך בישראל - על פילגש בגבעה

פרק 129 - דברי הימים: שתיים, שלוש ו... - על דריוש השני והשלישי

פרק 128 - דבר היום: ישקני מנשיקות פיהו - על הנשיקה במקרא

פרק 127 - דברי הימים: מה נורא המקום הזה - על זיהוי אתרים מקראיים

פרק 126 - דבר היום: אם אשכחך ירושלים - על תהילים קל"ז

פרק 125 - דברי הימים: בצל קורתי - על הכנסת אורחים במקרא

פרק 124 - דבר היום: ושרח אחותם - על שרח בת אשר

פרק 123 - דבר היום: הדבר היה ככה - פרק מיוחד לשבועות

פרק 122 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ג

פרק 121 - דבר היום: בין בריסל לברלין - על כתבי המארות

פרק 120 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ב

פרק 119 - דבר היום: לחם עוני - על המצות

פרק 118 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק א

פרק 117 - דבר היום: והמספר הנוסף הוא - על הגרלות במקרא

פרק 116 - דברי הימים: ויקרא בקול גדול יהודית - על עברית מקראית

פרק 115 - דבר היום: אוזן התוף - דמויות שהפכו לשמות עצם

פרק 114 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ד

פרק 113 - דבר היום: כי האדם עץ השדה - על עצים מפורסמים במקרא

פרק 112 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ג

פרק 111 - דבר היום: יושב הבית האפל - על שירי ערש מסופוטמיים

פרק 110 - דברי הימים: מעבר לנהר הסבמטיון - הקלטה מחודשת

פרק 109 - דברי הימים: ואל תעמוד על הפרק - על ספר עובדיה

פרק 108 - דברי הימים - איזה מהם? יש ארבעה - על ארתחשסתא מלך פרס

פרק 107 - דבר היום: שקוץ משומם - על גזירות אנטיוכוס בספר דניאל

 פרק 106 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק ב

פרק 105 - דבר היום: בין צרעה ובין אשתאול - על העיר בית שמש

פרק 104 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק א

 פרק 103 - דברי הימים: 1, 2, 3 אני אחשורוש - על אחשורוש מלך פרס

פרק 102 - דבר היום: תזכירי לי מי את? - על נשים אלמונית במקרא

פרק 101 - דברי הימים: שמחה וצהלול בו' באלול - מפגש המאזינים במוזיאון ישראל

נגישות