Skip to content

פרקים

פרק 538 - שלושה שיודעים (181): בת יפתח

פרק 537 – שלושה שיודעים (180): יעקב ורחל ז

פרק 536 - שלושה שיודעים (179): יעקב רחל ולאה. ו

פרק 535 - דברי הימים (138): צלה של רומא - על המדינה החשמונאית. ח

פרק 534 - שלושה שיודעים: יעקב ורחל. ה

פרק 533 – שלושה שיודעים (177): יעקב ורחל ד

פרק 532 - שלושה שיודעים (176): יעקב ורחל ג

פרק 531 - דברי הימים (137): צלה של רומא - על המדינה החשמונאית. ז

פרק 530 - שלושה שיודעים (175): יעקב ורחל ב

פרק 529 – שלושה שיודעים (174): יעקב ורחל א

פרק 528 - שלושה שיודעים (173): חלום יעקב

פרק 527 – דברי הימים (136): צלה של רומא – המדינה החשמונאית. ו

פרק 526 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (35): המפגש עם עשו – ג

פרק 525 – דברי הימים (135): מדוע לא יבער הסנה – על נבואות הקדשה במקרא. א

פרק 524 - דברי הימים (134): ירד לזמן בלתי ידוע

פרק 523 – דברי הימים (133): צלה של רומא – המדינה החשמונאית. ה

פרק 522 - טובה תובנה מתבן טוב (11): כשתאווה ושררה נפגשים

פרק 521 - טובה תובנה מתבן טוב (30): סבירות נמוכה

פרק 520 - טובה תובנה מתבן טוב (29): בנך אשר אהבת והעלהו לעולה – מישע מלך מואב

פרק 519 - טובה תובנה מתבן טוב (28): פנים ואחור – יואב, אבישי והארמים

פרק 518 - טובה תובנה מתבן טוב (27): חרב פיפיות

פרק 517 – שלושה שיודעים (172): העיר סוכות במקרא

פרק 516 – שלושה שיודעים (171): עזה בנבואת הגויים בספר עמוס

פרק 515 – דברי הימים (132): צלה של רומא – המדינה החשמונאית. ד

פרק 514 – שלושה שיודעים (170): דוד בנחל הבשור

פרק 513 – שלושה שיודעים (169): שמשון במקדש דגון בעזה

פרק 512 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (34): המפגש עם עשו - ב

פרק 511 – דברי הימים (131): צלה של רומא – המדינה החשמונאית. ג

פרק 510 – דברי הימים (130): צלה של רומא – המדינה החשמונאית. ב

פרק 509 – שלושה שיודעים (168): העיר סוכות במקרא

פרק 508 - למה שבקתני? (35): הר גריזים ואפרים

פרק 507 - למה שבקתני? (34): ישו והשומרונית

פרק 506 - למה שבקתני? (33): השומרוני הטוב

פרק 505 - למה שבקתני? (32): יריחו

פרק 504 - למה שבקתני? (31): גדרה וגרסה

פרק 503 - למה שבקתני? (30): בית שאן

פרק 502 - למה שבתקני? (29): טבריה והעוגן הקדוש

פרק 501 - למה שבתקני? (28): כורזים

פרק 500 - למה שבתקני? (27): קפיצה קטנה ללבנון

פרק 499 - למה שבתקני? (26): נס הלחם והדגים

פרק 498 - למה שבתקני? (25): משה בנצרות

פרק 497 - למה שבקתני? (24): ההשתנות

פרק 496 - למה שבתקני? (23) - חידונים, כינויים ומפתחות השמיים

פרק 495 - למה שבקתני?(22): המגדל שנפל

פרק 494 - למה שבתקני? (21): מרים המגדלית

פרק 493 - למה שבקתני? (20): בית ציידא

פרק 492 - למה שבקתני? (19): נס החזירים בכורסי

פרק 491 - למה שבקתני? (18): ראיון עם ד"ר אפי זיו

סרטון תדמית ל'למה שבקתני?', שצילם ערן פרנקל המוכשר, שוה לכם להכנס לאתר שלו.Opens in a new window

פרק 490 - למה שבקתני? (17): הר המבורכים

פרק 489 - למה שבקתני? (16): הארכיאולוגיה של כפר נחום

פרק 488 - למה שבקתני? (15): ניסים ונפלאות בכפר נחום

פרק 487 - למה שבקתני? (14): המעבר לכפר נחום

פרק 486 - למה שבקתני? (13): מסוד יצא יין: החתונה בכפר קנה

פרק 485 - למה שבקתני? (12) - הבנג'י הראשון בהיסטוריה

פרק 484 - למה שבקתני? (11): לא לותר אבל בהחלט קינג. חלק ב

פרק 483 - למה שבקתני?(10): לא לותר אבל בהחלט קינג. חלק א

פרק 482 - למה שבקתני? (9): פגישת ישו והשטן

פרק 481 - למה שבקתני? (8) - פגישת יוחנן וישו

פרק 480 - למה שבקתני? (7): ציפורי העיר הגדולה

פרק 479 - למה שבקתני? (6): ילדותו של ישו

פרק 478 -למה שבקתני? (5): לידת ישו ב

פרק 477 - למה שבקתני? (4) - לידת ישו א

פרק 476 - למה שבקתני? (3): יוחנן המטביל חלק ב

פרק 475 - למה שבתקני?(2): יוחנן המטביל חלק א

פרק 474 - למה שבתקני?(1): המקורות לחיי ישו

פרק 473 - שלושה שיודעים (167): על המזרח בתנ"ך

פרק 472 – שלושה שיודעים (166): נקבת השילוח ב

פרק 471 - דברי הימים (129): פגישה עם שתי מחסניות - על רצח ברנדוט. ב

פרק 470 - דברי הימים (128): פגישה עם שתי מחסניות - על רצח ברנדוט. א

פרק 469 - דברי הימים (127): בנקרות צורים ובמחילות עפר- על הערים התת קרקעיות באנטוליה

פרק 468 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (33): המפגש עם עשו - א

פרק 467 – שלושה שיודעים (165): נקבת השילוח א

פרק 466 – שלושה שיודעים (164): התאנה במקרא

פרק 465 – שלושה שיודעים (163): משל החוח והארז

פרק 464 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (32): הבריחה מחרן. ג

פרק 463 – דברי הימים (126): צלה של רומא – על המדינה החשמונאית. א

פרק 462 – שלושה שיודעים (162): אשת שמשון ג

פרק 461 - דברי הימים (125): בית המקדש השלישי

פרק 460 – שלושה שיודעים (161): חורבן בית ראשון

פרק 459 – שלושה שיודעים (160): אשת שמשון ב

פרק 458 - דברי הימים (124): משורה משחרר רק המות - על הוצאתו להורג של יהודה לוי ז"ל. ב

פרק 457 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (31): הבריחה מחרן. ב

פרק 456 – שלושה שיודעים (159): אשת שמשון א

פרק 455 - שלושה שיודעים (158): הזונה מעזה

פרק 454 - שלושה שיודעים (157): אלישע והדובים

פרק 453 – שלושה שיודעים (156): אמנון ותמר ד

פרק 452 - דברי הימים (123): משורה משחרר רק המות - על הוצאתו להורג של יהודה לוי ז"ל. א

פרק 451 – שלושה שיודעים (155): אמנון ותמר ג

פרק 450 – שלושה שיודעים (154): אמנון ותמר ב

פרק 449 – שלושה שיודעים (153): אמנון ותמר א

פרק 448 - שלושה שיודעים (152): אנומה אליש ד

פרק 447 – דברי הימים (122): בביתו במדבר – על סיפור ירושת הכסא

פרק 446 – שלושה שיודעים (151): אנומה אליש ג

פרק 445 - שלושה שיודעים (150): אנומה אליש ב

פרק 444 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (30): הבריחה מחרן. א

פרק 443 - דבר היום (119): שַׁעֲרֵי הַנְּהָרוֹת נִפְתָּחוּ – על חורבן נינוה

פרק 442 - דברי הימים (121): ממגדול סוונה – על מסמכי יב. ה

פרק 441 - דבר היום (118): ביד מלך - על הכתובת מחורבת קיאפה

פרק 440 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (29): יעקב בחרן. ד

פרק 439 - שלושה שיודעים (149): אנומה אליש. א

פרק 438 – דברי הימים (120): ממגדול סוונה – על מסמכי יב. ד

פרק 437 – שלושה שיודעים (148): נבואת ההקדשה של ירמיהו

פרק 436 - שלושה שיודעים (147): חציית הירדן

פרק 435 - דבר היום (117): השני - על ירבעם השני.

פרק 434 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (28): יעקב בחרן. ג

פרק 433 – שלושה שיודעים (146): משתאות במגילת אסתר

פרק 432 - דברי הימים (119): המלכה. רומן היסטורי.

פרק 431 - שלושה שיודעים (145): ירבעם הא'. ג

פרק 430 - שלושה שיודעים (144): ירבעם הא'. ב

פרק 429 – דברי הימים (118): ממגדול סוונה – על מסמכי יב ג.

פרק 428 – שלושה שיודעים (143): ירבעם הא'. א

פרק 427 - דבר היום (116): לחם חיילים - טקס חיתי לריפוי אין אונות

פרק 426 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (27): יעקב בחרן ב

פרק 425 – שלושה שיודעים (142): הפרק האסור

פרק 424 – שלושה שיודעים (141): קומראן ו

פרק 423 – שלושה שיודעים (140): קומראן ה

פרק 422 – דברי הימים (117): ממגדול סוונה – על מסמכי יב. ב

פרק 421 – שלושה שיודעים (139): קומראן ד

פרק 420 - דבר היום (115): עגל צלוי - על ביקור המלאכים בקוראן

פרק 419 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (26): יעקב בחרן. א

פרק 418 - שלושה שיודעים (138): י' בטבת

פרק 417 –דבר היום (114): פרופ' יאירה אמית - יוסף כיהויכין

פרק 416 – דבר היום (113): ד"ר גד ברנע - דריוש בקומראן

פרק 415 – דבר היום (112): פרופ' איתמר כסלו - אש התמיד

פרק 414 – דבר היום (111): פרופ' יעל שמש - ושתי ואסתר

פרק 413 – דבר היום (110): ד"ר רות פידלר - מלכת השמים

פרק 412 –דבר היום (109): ד"ר יובל לבבי - שמות יהודים בארכיונים יתדיים

פרק 411 – דבר היום (108): פרופ' יגאל לוין - ספר דברי הימים

פרק 410 – דבר היום (107): ד"ר גילי קוגלר - דימויים נשיים בישעיהו השני

פרק 409 – שלושה שיודעים (137): המגילות מקומראן ג

פרק 408 – שלושה שיודעים (136): שקוץ משומם

פרק 407 – דברי הימים (116): ממגדול סוונה – על מסמכי יב. א

פרק 406 - טובה תובנה מתבן טוב (26): המסע הלילי של נחמיה

פרק 405: שלושה שיודעים (135): המגילות מקומראן ב

פרק 404: שלושה שיודעים (134): המגילות מקומראן א

פרק 403: שלושה שיודעים (133): ייסוד בית המקדש השני

פרק 402: שלושה שיודעים (132): מצבת מישע. ד

פרק 401 – דבר היום (106): הארמית בראי המקרא

פרק 400!!! - איזה קטע תנ"ך עם נטע (25) - חלום יעקב

פרק 399 - דברי הימים (115): ספר משלי ב

פרק 398 – דבר היום (105): מלחים ב – על המלח במקרא

פרק 397 - שלושה שיודעים (131): מצבת מישע ג

פרק 396: שלושה שיודעים (130): מצבת מישע. ב

פרק 395: איזה קטע תנ"ך עם נטע (24) – גניבת הברכה ב

פרק 394 – שלושה שיודעים (129): מצבת מישע. א

פרק 393 - דברי הימים (114): ספר משלי א

פרק 392 – שלושה שיודעים (128): נסיון ההתנקשות בדריוש הב'

פרק 391 – דבר היום (104): מלחים א – על המלח במקרא

פרק 390 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (23) - גנבת הברכה א

פרק 389 - דברי הימים (113): וחרב אין ביד דוד - הנשק במקרא

פרק 388 - דבר היום (103): איך נפלת משמיים - על הילל בין שחר

פרק 387 – איזה קטע תנ"ך עם נטע (22) – יצחק בגרר

פרק 386 – שלושה שיודעים (127): חגי ובית המקדש

פרק 385 - דברי הימים (112): הזנות במקרא. ב

פרק 384 – שלושה שיודעים (126): קרי וכתיב

פרק 383 – טובה תובנה מתבן טוב (25): ידיים למעלה – העמלקים

פרק 382 - שלושה שיודעים (125): מילים יחידאיות

פרק 381 – טובה תובנה מתבן טוב (24): אל יתהלל חוגר כמפתח – אחאב ובן הדד

פרק 380 - דבר היום (102): שאול, דוד וגליית במסורת האיסלם

פרק 379 - דבר היום (101): וכי נחש ממית? - על נחש הנחושת

פרק 378 - שלושה שיודעים (124): שפות בתנ"ך

פרק 377 – טובה תובנה מתבן טוב (23): החפזון מהשטן – קרב קדש

פרק 376 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (21) - קניית הבכורה

פרק 375 - דברי הימים (111): הזנות במקרא א

פרק 374 - שלושה שיודעים (123): אוגרית ה

פרק 373 – טובה תובנה מתבן טוב (22): החיים הם לא שחור ולבן – יעקב והכבשים

פרק 372 - שלושה שיודעים (122): אוגרית ד

פרק 371 – טובה תובנה מתבן טוב (21): פיקח וחכם – הזונה מעזה.

פרק 370 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (20) - אברהם, קטורה וישמעאל

פרק 369 - דבר היום (100): העימות בבית אל

פרק 368 - שלושה שיודעים (121): אוגרית ג

פרק 367 – טובה תובנה מתבן טוב (20): הבדיל עושה את ההבדל

פרק 366 - שלושה שיודעים (120): אוגרית ב

פרק 365: טובה תובנה מתבן טוב (19): נשארנו לבד וזה מפחיד – עגל הזהב

פרק 364- דברי הימים (110): אומנות הסיפור במקרא ח

פרק 363 - שלושה שיודעים (119): אוגרית א

פרק 362 - טובה תובנה מתבן טוב (18): הזעם השורף - שועלי שמשון

פרק 361 - שלושה שיודעים (118): חזרת מנשה בתשובה

פרק 360 – טובה תובנה מתבן טוב (17): גנבת זרע כי אין ברירה – יהודה ותמר

פרק 359 - שלושה שיודעים (117): הכתובת על הקיר

פרק 358 - דבר היום (99): לא צר, רחב - על רחב

פרק 357: טובה תובנה מתבן טוב (16): הגבעונים הם נוכלים - אבל מילה זו מילה

פרק 356 - שלושה שיודעים (116): דוד ויונתן

פרק 355 – טובה תובנה מתבן טוב (15): משה והסנה – מספיק דיבורים – מעשים!

פרק 354 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (19) - אירוסי רבקה. ב

פרק 353 - שלושה שיודעים (115): דוד ושאול במערה

פרק 352 – טובה תובנה מתבן טוב (14): תאונת דרכים בין הרצון למציאות

פרק 351 - דברי הימים (109): אומנות הסיפור במקרא ז

פרק 350 - שלושה שיודעים (114): בלעם ג

פרק 349 – טובה תובנה מתבן טוב (13): נחש נשך נחש

פרק 348 - שלושה שיודעים (113): בלעם. ב

פרק 347 – טובה תובנה מתבן טוב (12): אלהים נמצא בפרטים הקטנים

פרק 346 - דבר היום (98): המערה במקרא

פרק 345 - שלושה שיודעים (112): בלעם א

פרק 344 - שלושה שיודעים (111): מחלת חזקיהו

פרק 343 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (18) - אירוסי רבקה. א

פרק 342 – טובה תובנה מתבן טוב (10): השופט בן ז…

פרק 341 - דברי הימים (108): אומנות הסיפור במקרא ו

פרק 340 - שלושה שיודעים (110): מכות מצרים

פרק 339 – טובה תובנה מתבן טוב (9): גדעון והמלקקים

פרק 338 - דבר היום (97): תהילים קיד

פרק 337 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (17) מערת המכפלה

פרק 336 – טובה תובנה מתבן טוב (8) – כשאשתי היא גם גיסתי

פרק 335 - דברי הימים (107): אומנות הסיפור במקרא ה

פרק 334 - שלושה יודעים (109): הר עיבל

פרק 333 – טובה תובנה מתבן טוב (7): כשפראייר פגש נוכל

פרק 332 - שלושה שיודעים (108): כמעט ולא

פרק 331 – טובה תובנה מתבן טוב (6): הצעה שניתן לסרב לה

פרק 330 - שלושה שיודעים (107):- ספיישל פורים

פרק 329 - דבר היום (96): ונאמן ביתך - על הבחירה במלך

פרק 328 - שלושה שיודעים (106): יסוד שומרון

פרק 327 – טובה תובנה מתבן טוב (5): מפחיד מרחוק ורחוק ממפחיד

פרק 326 - שלושה שיודעים (105): יעל אשת חבר הקיני

פרק 325 – טובה תובנה מתבן טוב (4): המצאת הכתב – ניתוק הקשר הגורדי

פרק  324 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (16) - עקדת יצחק ב

פרק 323 - דברי הימים (106): אומנות הסיפור במקרא ד

פרק 322 – טובה תובנה מתבן טוב (3): דחיינות ובכיינות לא קונים בשום חנות

פרק 321 – טובה תובנה מתבן טוב (2): תאוות בצע שהכשילה אימפריה

פרק 320 - דבר היום (95): ושתים שנים מלך - על איש בשת

פרק 319 - טובה תובנה מתבן טוב (1): דימוי עצמי של אוגר מת

פרק 318 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (15) - עקדת יצחק א

פרק 317 - דברי הימים (105): אומנות הסיפור במקרא ג

פרק 316 - דבר היום (94): כארז בלבנון ישגה - על הארז בתנ"ך

פרק 315 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (14): הברית עם אבימלך

פרק 314 - דברי הימים (104): אומנות הסיפור במקרא ב

פרק 313 - דברי הימים (103): מקדש הורדוס

פרק 312- שלושה שיודעים (104): פרידה מדודו ארז

פרק 311- שלושה שיודעים (103): ירמיהו במצרים

פרק 310 - דבר היום (93): צנזורה עצמית

פרק 309 - שלושה שיודעים (102) המצבה מתל דן

פרק 308 - שלושה שיודעים (101): ההתנקשות באסרחדון

פרק 307 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (13) - לידת יצחק

פרק 306 - דברי הימים (102): אומנות הסיפור במקרא א

פרק 305 - שלושה שיודעים (100): ספיישל חנוכה

פרק 304 - דבר היום (92): דר' ליאורה גולדמן

פרק 303 - דבר היום (91): פרופ' נעם מזרחי

פרק 302 - דבר היום (90): פרופ' איתמר כסלו

פרק 301 - שלושה שיודעים (99): אילת

פרק 300 - דברי הימים (101): ראיון של נטע

פרק 299 - דבר היום (89): לידת יוסף

פרק 298 - שלושה שיודעים (98): מצור שומרון

פרק 297 - שלושה שיודעים (97): מתמטיקה בבבל

פרק 296 - שלושה שיודעים (96): פילוג הממלכה. ב

פרק 295 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (12) - אברהם בגרר

פרק 294 - דברי הימים (100): המלכת שאול ב

פרק 293 - שלושה שיודעים (95): פילוג הממלכה. א

פרק 292- דבר היום (88): ושבית שביו - על שבויה יפת תואר

פרק 291 - שלושה שיודעים (94): החרב בתנ"ך

פרק 290 - שלושה שיודעים (93): משה בנצרות

פרק 289 - שלושה שיודעים (92) מות אבשלום

פרק 288- דברי הימים (99): המלכת שאול. א. 

פרק 287 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (11) - חורבן סדום

פרק 286 - שלושה שיודעים (91): תכנית לשמחת תורה

פרק 285 – דבר היום (87): אשרי האיש – על תהילים מזמור א'

פרק 284 - שלושה שיודעים (90): גלגמש 4

פרק 283 – דברי הימים (98): האמורים – ראיון עם ד"ר יגאל בלוך

פרק 282 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (10) - ההתמקחות.

פרק 281 – דברי הימים (97): בעת ממעל – אנומה אליש. ב 

פרק 280 - שלושה שיודעים (89): גלגמש 3

פרק 279 - שלושה שיודעים (88): גלגמש 2

פרק 278 - דבר היום (86): לפתגיה אדתו - על כתובת עקרון

פרק 277 - שלושה שיודעים (87): גלגמש 1

פרק 276 – שלושה שיודעים (86): ביקור המלאכים

פרק 275 – דברי הימים (96): בעת ממעל – אנומה אליש. א 

פרק 274 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (9): ביקור המלאכים.

פרק 273 – שלושה שיודעים (85): ריצה בתנ"ך

פרק 272 – שלושה שיודעים (84): הקרבת ילדים

פרק 271- דבר היום (85): וילך גשור - על בית ציידא.

פרק 270 – שלושה שיודעים (83): חזון העצמות היבשות

פרק 269- שלושה שיודעים (82): בין המצרים

פרק 268 – דברי הימים (95): אלכשנדו מוילושה – על חוזה אלכסנדר מטרויה. ב.

פרק 267 - שלושה שיודעים (81): תמוז

פרק 266: איזה קטע תנ"ך עם נטע (8): שינוי השם. חלק ב.

פרק 265 - דבר היום (84): כתובת הבקבוק

פרק 264 - דברי הימים (94): בית המקדש הראשון

פרק 263 - שלושה שיודעים (80): אסטרונומיה במקרא

פרק 262 – שלושה שיודעים (79): רצח אישבשת

פרק 261 - דברי הימים (93): אלכשנדו מוילושה - על חוזה אלכסנדר מטרויה 

פרק 260 – שלושה שיודעים (78): רצח אבנר

פרק 259 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (7): שינוי השם.

פרק 258 - שלושה שיודעים (77): קרב גבעון 

פרק 257 - שלושה שיודעים (76): הפלשתים ב.

פרק 256- דבר היום (83): מה לך פה ומי לך פה? על כתובת יהו אשר על הבית.

פרק 255 - שלושה שיודעים (75): הפלשתים. א

פרק 254 - שלושה שיודעים (74): קינת דוד (אצל דודו ארז).

פרק 253 - דברי הימים (92): אני התשיעי - על מצבת בהיסטון ב

פרק 252 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (6): בריחת הגר.

פרק 251 -שלושה שיודעים (73): בעלת האוב

פרק 250 - שלושה שיודעים (72): ספר יהודית

פרק 249 - דבר היום (82): נישואים דיפלומטיים.

פרק 248- שלושה שיודעים (71): מילואים

פרק 247 - דברי הימים (91): אני התשיעי - על מצבת בהיסטון

פרק 246 – שלושה שיודעים (70): לידת סרגון

פרק 245 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (5): ברית בין הבתרים -ב.

פרק 244- שלושה שיודעים (69): מצות

פרק 243- דבר היום (81): ומבחר שלישיו - על שירת הים.

.פרק 242- דברי הימים (90): תימן - על התערוכה 'תימן' במוזיאון ארצות המקרא.

פרק 241- שלושה שיודעים (68): דובים במקרא

פרק 240 - דברי הימים (89): בשפטים גדולים - על מכות מצרים. ב.

פרק 239 - שלושה שיודעים (67): נאומים במקרא

פרק 238 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (4): ברית בין הבתרים - א.

פרק 237 - שלושה שיודעים (66): רעש אדמה

פרק 236 - דבר היום (80): עורות גדיי העזים - על התחפשות במקרא.

פרק 235 - דבר היום (79): שניים שהם אחד - פרק היתולי לפורים.

פרק 234 - שלושה שיודעים (65): יהודה ותמר

פרק 233 - שלושה שיודעים (64): הספרים האבודים

פרק 232 - שלושה שיודעים (63): קרב קרקר

פרק 231- דברי הימים (88): בשפטים גדולים - על מכות מצרים. א.

פרק 230 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (3): מלחמת אברם במלכים.

פרק 229 - דבר היום (78): הלוך הלכו העצים - על משל יותם.

פרק 228 – שלושה שיודעים (62): משל הכרם

פרק 227 - שלושה שיודעים (61): רצח אמציה

פרק 226 - שלושה שיודעים (60): צרעת עוזיהו

פרק 225 - דברי הימים (87): בקרקר היה קר - על קרב קרקר. חלק ב.

פרק 224 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (2): אברם ושרי במצרים.

פרק 223 - שלושה שיודעים (59): החוק המקראי

פרק 222 - שלושה שיודעים (58): מסע שישק

פרק 221 - דבר היום (77): ימה וקדמה צפונה נגבה - על הכיוונים במקרא.

פרק 220 - שלושה שיודעים (57): כרם נבות.

פרק 219- דברי הימים (86): בקרקר היה קר - על קרב קרקר.

פרק 218 - שלושה שיודעים (56): ספר נחום

פרק 217 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (1): לך לך.

פרק 216 - שלושה שיודעים (55): ירמיהו בבור הטיט

פרק 215 - דבר היום (76): אבי ייסר אתכם בשוטים - על העקרבים במקרא.

פרק 214 - שלושה שיודעים (54): בנות צלפחד

פרק 213 - שלושה שיודעים (53): נחש הנחושת

פרק 212 - דברי הימים (85): אישתר אחזה בידי - חתושלי השלישי חלק. ב

פרק 211 - שלושה שיודעים (52): מילים זרות בתנ"ך

פרק 210 - שלושה שיודעים (51): העימות בבית אל

פרק 209 - דבר היום (75): מלמד הבקר - על שמגר בן ענת.

פרק 208 - שלושה שיודעים (50): לזכר יהודה ברקן ז"ל

פרק 207 - שלושה שיודעים (49): ראיית האל

.פרק 206 - דברי הימים (84): אישתר אחזה בידי - חתושילי השלישי. א

פרק 205 - שלושה שיודעים (48): נבואת ההקדשה של ישעיהו

פרק 204 - שלושה שיודעים (47): העיר סוכות

פרק 203 - דבר היום (74): לכה נתראה פנים - משל החוח והארז

פרק 202 - שלושה שיודעים (46): ספר יונה

פרק 201 - שלושה שיודעים (45): רצח גדליה

פרק 200 - דברי הימים (83): כן ירבו

פרק 199 - שלושה שיודעים (44): ראש השנה למלכים

פרק 198- שלושה שיודעים (43): הנזיר ביהדות

פרק 197 - דבר היום (73): הצבי ישראל - על קינת דוד

פרק 196 - שלושה שיודעים (42): החינוך בספר משלי

פרק 195 - שלושה שיודעים (41): האם דוד היה הומו?

פרק 194 - דברי הימים (82): על שלושה פשעי דמשק - על נבואות הגויים בספר עמוס. ב

פרק 193 - שלושה שיודעים (40): פרי עץ הדעת

פרק 192 - שלושה שיודעים (39): חורבן בית ראשון. ב

פרק 191 - דבר היום (72): אך בשר בנפשו - על איבר מן החי

פרק 190 - שלושה שיודעים (38): חורבן בית ראשון. א

פרק 189 - דברי הימים (81): על שלושה פשעי דמשק - על נבואות הגויים בספר עמוס. א

פרק 188 -שלושה שיודעים (37): נביאי הכתב

פרק 187 - שלושה שיודעים (36): יום אדוני.

פרק 186 - דבר היום (71): בנך נתניהו - על מכתב הנוקדים.

פרק 185 - שלושה שיודעים (35): איש האלהים מיהודה

פרק 184 - שלושה שיודעים (34): טעמי המקרא

פרק 183 - דברי הימים (80): האדום האדום הזה - על האדומים. חלק ב

פרק 182 - שלושה שיודעים (33): הניקוד

פרק 181 -שלושה שיודעים (32): יפו

פרק 180 - דבר היום (70): גיבור ציד לפני ה' - על נמרוד

פרק 179 - שלושה שיודעים (31): רצח סנחריב. קצר

פרק 178 - שלושה שיודעים (30): אליהו הנביא - מרוצח המונים לסב חביב

פרק 177 - דברי הימים (79): האדום האדום הזה - על האדומים. חלק א

פרק 176 - שלושה שיודעים (29): עשרת הצדיקים. ב (קצר)

פרק 175 - שלושה שיודעים (28): עשרת הצדיקים. א (קצר)

פרק 174 - שלושה שיודעים (27): מצרית במקרא

פרק 173 - דבר היום (69): התמנון האיטר - שמאליים במקרא

פרק 172 - שלושה שיודעים (26): רציחות פוליטיות. ב

פרק 171 - שלושה שיודעים (25): רציחות פוליטיות. א

פרק 170 - שלושה שיודעים (24): מרד אבשלום

פרק 169 - שלושה שיודעים (23): עצת אחיתופל.

פרק 168 - שלושה שיודעים (22): קבר רחל

פרק 167 - דברי הימים (78): והיתה שכר לחילו - על שכירי חרב במקרא. ד

פרק 166 - שלושה שיודעים (21): הנצחה במקרא

פרק 165 - שלושה שיודעים (20): ה' ואשרתו

פרק 164 - שלושה שיודעים (19): שמות חיות לאנשים

פרק 163 - שלושה שיודעים (18): נביאות במקרא

פרק 162 - שלושה שיודעים (17): מכות מצרים

פרק 161 - שלושה שיודעים (16): חציית ים סוף

פרק 160 - שלושה שיודעים (15): על תרגום השבעים

פרק 159 - שלושה שיודעים (14): נוסח המקרא

פרק 158 - דבר היום (68): מי אוהב ביום שבת? על אהבה ביום שבת

פרק 157 - שלושה שיודעים (13): גניבת הברכה (ולא הבכורה)

פרק 156 - שלושה שיודעים (12): מכירת הבכורה

פרק 155 - שלושה שיודעים (11): הכתב

פרק 154 - שלושה שיודעים (10): חרסי שומרון

פרק 153 - שלושה שיודעים (9): צרעת במקרא

פרק 152 - שלושה שיודעים (8): כיבוש יפו

פרק 151 - שלושה שיודעים (7): מי הרג את גליית?

פרק 150 - דברי הימים (77): והיתה שכר לחילו - על שכירי חרב בתקופת המקרא. ג

פרק 149 - שלושה שיודעים (6): לוח גזר

פרק 148 - שלושה שיודעים (5): מגפות במקרא

פרק 147 - שלושה שיודעים (4): חיות כשרות

פרק 146 - שלושה שיודעים (3): כוכב נגה ככלי לתארוך

פרק 145 - שלושה שיודעים (2): ספרות החכמה

פרק 144 - שלושה שיודעים (1): יסוד המלוכה

פרק 143 - דבר היום (67): כִּבְנֵי כֻשִׁיִּים אַתֶּם לִי – על הכושים במקרא

פרק 142 - דברי הימים (76): בהר תבור - על הקשרים המקראיים של חגיגה בסנוקר

פרק 141 - דבר היום (66): זר קוצים כואב - על קוצים במקרא

פרק 140 - דברי הימים (75): והייתה שכר לחילו - על שכירי חרב בתקופת המקרא. ב

פרק 139 - דבר היום (65): חילוק ארוך - על חלוקת המקרא לפרקים

פרק 138 - דברי הימים (74): והייתה שכר לחילו - על שכירי חרב בתקופת המקרא. א

פרק 137 - דבר היום (64): שבעת הבנים - על האשה ושבעת בניה

פרק 136 - דברי הימים (73): על מי מגידו - על קרב מגידו

פרק 135 - דבר היום (63): שיבוש סופרים - כשרש"י הרים ידיים

פרק 134 - דברי הימים (72): ונביאיה בכסף יקסומו - על הנבואה החוץ מקראית

פרק 133 - דבר היום (62): יהוא בן עמרי - על יהוא בן נמשי

פרק 132 - דברי הימים (71): הצרי אין בגלעד? - על צמחי רפואה במקרא. ראיון עם פרופ' אמוץ דפני

פרק 131 - דברי היום (61): ישמע אדוני השר - על מצד חשביהו

פרק 130 - דברי הימים (70): בימים ההם אין מלך בישראל - על פילגש בגבעה

פרק 129 - דברי הימים (69): שתיים, שלוש ו... - על דריוש השני והשלישי

פרק 128 - דבר היום (60): ישקני מנשיקות פיהו - על הנשיקה במקרא

פרק 127 - דברי הימים (68): מה נורא המקום הזה - על זיהוי אתרים מקראיים

פרק 126 - דבר היום (59): אם אשכחך ירושלים - על תהילים קל"ז

פרק 125 - דברי הימים (67): בצל קורתי - על הכנסת אורחים במקרא

פרק 124 - דבר היום (58): ושרח אחותם - על שרח בת אשר

פרק 123 - דבר היום (57): הדבר היה ככה - פרק מיוחד לשבועות

פרק 122 - דברי הימים (66): ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ג

פרק 121 - דבר היום (56): בין בריסל לברלין - על כתבי המארות

פרק 120 - דברי הימים (65): ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ב

פרק 119 - דבר היום (55): לחם עוני - על המצות

פרק 118 - דברי הימים (64): ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק א

פרק 117 - דבר היום (54): והמספר הנוסף הוא - על הגרלות במקרא

פרק 116 - דברי הימים (63): ויקרא בקול גדול יהודית - על עברית מקראית

פרק 115 - דבר היום (53): אוזן התוף - דמויות שהפכו לשמות עצם

פרק 114 - דברי הימים (62): נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ד

פרק 113 - דבר היום (52): כי האדם עץ השדה - על עצים מפורסמים במקרא

פרק 112 - דברי הימים (61): נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ג

פרק 111 - דבר היום (51): יושב הבית האפל - על שירי ערש מסופוטמיים

פרק 110 - דברי הימים (60): מעבר לנהר הסבמטיון - הקלטה מחודשת

פרק 109 - דברי הימים (59): ואל תעמוד על הפרק - על ספר עובדיה

פרק 108 - דברי הימים (58): איזה מהם? יש ארבעה - על ארתחשסתא מלך פרס

פרק 107 - דבר היום (50): שקוץ משומם - על גזירות אנטיוכוס בספר דניאל

 פרק 106 - דברי הימים (57): נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק ב

פרק 105 - דבר היום (49): בין צרעה ובין אשתאול - על העיר בית שמש

פרק 104 - דברי הימים (56): נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק א

 פרק 103 - דברי הימים (55): 1, 2, 3 אני אחשורוש - על אחשורוש מלך פרס

פרק 101 - דברי הימים (54): שמחה וצהלול בו' באלול - מפגש המאזינים במוזיאון ישראל

פרק 102 - דבר היום (48): תזכירי לי מי את? - על נשים אלמונית במקרא

פרק 100 (!!!) - דברי הימים (53): הפוך גוטה, הפוך - על ההיסטוריה של דברי הימים

פרק 99 - דבר היום (47): סימפוניה לפסנתר - על מילים יווניות בעברית

פרק 98 - דברי הימים (52): על אם הדרך: על חורבת תימן. ב

פרק 97 - דברי הימים (51): מעבר לנהר הסמבטיון - על עשרת השבטים האבודים

פרק 96 - דברי הימים (50): דריוש מלכא שם טעים - על דריוש מלך פרס

פרק 95 - דבר היום (46): בן שש עשרה שנה במלכו - על אחז מלך יהודה

פרק 94 - דברי הימים (49): על אם הדרך - על חורבן תימן. א

פרקים 91 - 93 - דבר היום (43 - 45): הקלטות כנס האגודה הישראלית לאשורולוגיה 2018. ב

פרקים 87 - 90 - דבר היום (39 - 42): הקלטות כנס האגודה הישראלית לאשורולוגיה. 2018. א

פרק 86 - דברי הימים (48): כורש הגדול? כורש הענק

פרק 85 - דברי הימים (47): וְלֹא-תִקְרְאִי-לִי עוֹד, בַּעְלִי - על עבודת הבעל בישראל

פרק 84 - דבר היום (38): איש עני הייתי - על מצבת זכור מלך חמת

פרק 83 - דברי הימים (46):וַתָּרָץ, הַנַּעֲרָ, וַתַּגֵּד, לְבֵית אִמָּהּ--כַּדְּבָרִים, הָאֵלֶּה - על מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום

פרק 82 - דבר היום (37): לַכֶּ֖לֶב תַּשְׁלִכ֥וּן אֹתֽוֹ - הלכות בשר על האש

פרק 81 - דברי הימים (45): דברי הימים - על ספר דברי הימים. ב

פרק 80 - דבר היום (36): הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם, תְּנַקֵּר? – על ניקור עיניים

פרק 79 - דברי הימים (44): דברי הימים -על ספר דברי הימים. א

פרק 78 - דבר היום (35): כלב בן כלב תבוא מחר בעוד יומיים - על כלב כשם עצם

פרק 77 - דברי הימים (43): בדיל ויעבור - על הסוחרים האשורים בכניש

פרק 76 - דבר היום (34): וַיַּרְקִידֵם כְּמוֹ-עֵגֶל – על מזמור כ"ט

פרק 75 - דברי הימים (42): דַנַאִלֻ איש רַפִּאֻ – על עלילות אקהת. ב

פרק 74 - דבר היום (33): היית לי כמלאך האל מתוך הערפל – על מילים אוגריתיות בעברית

פרק 73 - דברי הימים (41): דַנַאִלֻ איש רַפִּאֻ – על עלילות אקהת. א

פרק 72 - דבר היום (32): פרי עץ הדר – על ארבעת המינים

פרק 71 - דברי הימים (40): וַיְהִי הוּא מִשְׁתַּחֲוֶה בֵּית נִסְרֹךְ אֱלֹהָיו – על רצח סנחריב

פרק 70 - דבר היום (31): האיכר - על נסיון ההתנקשות באֵסַרחַדֹּן

פרק 69 - דבר היום (30): לרבע את המעגל – קשיים כרונולוגיים בספר מלכים בפרשנות רש"י

פרק 68 - דברי הימים (39): דברי הימים: נדמה לי שאתה מאוד דומה לי – על התורה השומרונית

פרק 67 - דבר היום (29): לְסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה, דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי – על שירי אהבה מצריים

פרק 66 - דברי הימים (38): עשרת השבטים האבודים - על חורבן ישראל

פרק 65 - דברי הימים (37): שניים אוחזין בגופה - על המצבה מתל דן

פרק 64 - דבר היום (28): וַיַּעֲבֶר-קוֹל בְּכָל-מַלְכוּתוֹ – על הצהרת כורש

פרק 63 - דברי הימים (36): לוּבִים סֻכִּיִּים, וְכוּשִׁים – על מסע שישק

פרק 62 - דבר היום (27): זה עגל זה? - על אתר הפר

פרק 60 - דבר היום (26): שתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן? - על ארץ ישראל המזרחית

פרק 61 - דברי הימים (35): משה קבל תורה מסיני? על חיבור התורה. ג

פרק 59 - דברי הימים (34): משה קבל תורה מסיני? על חיבור התורה. ב

פרק 58 - דבר היום (25): של נעלך מעל רגלך - על עיצוב דמויות כמשה שני

פרק 57 - דברי הימים (33): משה קבל תורה מסיני? על חיבור התורה. א

פרק 56 - דבר היום (24): שבעת הסריסים - על סריסי מלך פרס

פרק 55 - דברי הימים (32): יוצר אור ובורא חושך - על דת זרתוסטרא

פרק 54 - דבר היום (23): האלה אשר עם שכם - על מקדש שכם

פרק 53 -  דברי הימים (31): פלא יועץ - נפילתו ועלייתו של הנס במקרא. ג

פרק 52 - דבר היום (22): זוהי יפו ילדה, זוהי יפו - על כיבוש יפו

פרק 51 - דברי הימים (30): פלא יועץ: נפילתו ועלייתו של נהס במקרא. ב

פרק 50 - דברי הימים (29): 12 זאבים מול 60 כבשים - על מסע סנחריב לצור

פרק 49 - דברי הימים (28): בין דוד לגליית - על חידת קיאפה

פרק 48 - דבר היום (21): קטן הייתי מן אחיי - על מזמור קנ"א בתהילים

פרק 47 - דברי הימים (27): פלא יועץ - נפילתו ועלייתו של הנס במקרא. א

פרק 46 - דבר היום (20): שש אמות וזרת - מי הרג את גליית?

פרק 45 - דברי הימים (26): זאבי ערב - על תרגום השבעים

פרק 44 - דבר היום (19): על דרך הקירוב - כשפיי נרמז בתנ"ך

פרק 43 - דברי הימים (25): בן הפרה האצילה: על עלילות גלגמש. ד

פרק 42 - דבר היום (18): מת אב וחי אלול - על חודשי השנה העברית

פרק 41 - דברי הימים (24): בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש. ג

פרק 40 - דבר היום (17): מי אוהב אותך יותר ממני? - על שירי אהבה שומריים

פרק 39 - דבר היום (16): ציים כיתיים - על הרומאים במקרא

פרק 38 - דברי הימים (23): בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש. ב

פרק 37 - דבר היום (15): לראות את אלהים ולחיות - על ראיית האל במקרא

פרק 36 - דברי הימים (22): בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש א

פרק 35 - דבר היום (14): חכמת מצרים - על משלי אמנופה

פרק 34 - דברי הימים (21): החוגר מתהולל ויוצא מהאף - על ביטויים וניבים שמקורם במקרא. ב

פרק 33 - דבר היום (13): בקשיש? על לוח גזר

פרק 32 - דברי הימים (20): החוגר מתהולל ויוצא מהאף - על ביטויים וניבים שמקורם במקרא. א

פרק 31 - דבר היום (12): רוח רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח? - על מסורות חציית ים סוף

פרק 30 - דברי הימים (19): דבר אל בני ישראל ויסעו - על יציאת מצרים

פרק 29 - דבר היום (11): עשירי למנין - על עשרת בני המן

פרק 28 - דברי הימים (18): עשר, אני שמעתי עשר - על מסע הרבבה

פרק 27 -דבר היום (10): בפרדס ליד הקיוסק - על מילים פרסיות בעברית

פרק 26 - דברי הימים (17): הרבה לפני המיתלה - על קרב קדש. ב

פרק 25 - דבר היום (9): אילן עלה מן הארץ - על חלום האילן בספר דניאל

פרק 24 - דברי הימים (16): הרבה לפני המיתלה - על קרב קדש. א

פרק 23 - דבר היום (8): משה ופנחס אוכלים אבטיח - על מילים מצריות במקרא

פרק 22 - דבר היום (7): הפינות אצל רן לוי

פרק 21 - דברי הימים (15): יחסי ישראל - פלשת במקרא. ב

פרק 20 - דברי הימים (14): ישימך אלהים כאפריים? כמנשה! - על מנשה מלך יהודה

פרק 19 - דברי הימים (13): יחסי ישראל - פלשת במקרא. א

פרק 18 - דבר היום (6): שוטי שוטי תיבתי - על הולדת סרגון מלך אכד

פרק 17 - דברי הימים (12): ימשיך כבודו - על עשרת הצדיקים שנכנסו עוד בחייהם לגן עדן. חלק ב

פרק 16 - דבר היום (5): לרצוח את המלך? לא כל כך מהר

פרק 15 - דברי הימים (11): ימשיך כבודו - על עשרת הצדיקים שנכנסו עוד בחייהם לגן עדן. חלק א

פרק 14 - דבר היום (4): שלומית בונה סוכות - על העיר סוכות

פרק 13 - דברי הימים (10): חזרו הביתה - על התערוכה 'על נהרות בבל'

פרק 12 - דבר היום (3): גדולה, שחורה ולא רלוונטית - על מצבת חמורבי

פרק 11 - דברי הימים (9): שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק ב

פרק 10 - דבר היום (2): אהבה זרה - על מילים זרות בשיר השירים

פרק 9 - דברי הימים (8): שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק א

פרק 8 - דבר היום (1): תמוז, שמת לפני אב ואלול

פרק 7 - דברי הימים (7): כציפור בכלוב - על מסע סנחריב

פרק 6 - דברי הימים (6): לוט, נסיבות ועריות - עלה מואבים ב

פרק 5 - דברי הימים (5): לוט, נסיבות ועריות - על המואבים א

פרק 4 - דברי הימים (4): דומם נחה - על משה רבנו

פרק 3 - דברי הימים (3): ככה לא בונים חומה - על הנדסה קרבית בצבא אשור

פרק 2 - דברי הימים (2): מלך פרסי זה מקצוע מסוכן - על רציחות פוליטיות באימפריה הפרסית. ב

פרק 1 - דברי הימים (1): מלך פרסי זה מקצוע מסוכן: על רציחות פוליטיות באימפריה הפרסית. א

נגישות
How can I help you?