Skip to content

פרקים

Become a Patron!

כל הפרקים כולם להאזנה בלבד 

פרקים 1- 50. פרקים 51 - 100

פרק 133 - דבר היום: יהוא בן עמרי - על יהוא בן נמשי

פרק 132 - דברי הימים: הצרי אין בגלעד? - על צמחי רפואה במקרא. ראיון עם פרופ' אמוץ דפני

פרק 131 - דברי היום: ישמע אדוני השר - על מצד חשביהו

פרק 130 - דברי הימים: בימים ההם אין מלך בישראל - על פילגש בגבעה

פרק 129 - דברי הימים: שתיים, שלוש ו... - על דריוש השני והשלישי

פרק 128 - דבר היום: ישקני מנשיקות פיהו - על הנשיקה במקרא

פרק 127 - דברי הימים: מה נורא המקום הזה - על זיהוי אתרים מקראיים

פרק 126 - דבר היום: אם אשכחך ירושלים - על תהילים קל"ז

פרק 125 - דברי הימים: בצל קורתי - על הכנסת אורחים במקרא

פרק 124 - דבר היום: ושרח אחותם - על שרח בת אשר

פרק 123 - דבר היום: הדבר היה ככה - פרק מיוחד לשבועות

פרק 122 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ג

פרק 121 - דבר היום: בין בריסל לברלין - על כתבי המארות

פרק 120 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ב

פרק 119 - דבר היום: לחם עוני - על המצות

פרק 118 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק א

פרק 117 - דבר היום: והמספר הנוסף הוא - על הגרלות במקרא

פרק 116 - דברי הימים: ויקרא בקול גדול יהודית - על עברית מקראית

פרק 115 - דבר היום: אוזן התוף - דמויות שהפכו לשמות עצם

פרק 114 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ד

פרק 113 - דבר היום: כי האדם עץ השדה - על עצים מפורסמים במקרא

פרק 112 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - תקופת אל עמארנה חלק ג

פרק 111 - דבר היום: יושב הבית האפל - על שירי ערש מסופוטמיים

פרק 110 - דברי הימים: מעבר לנהר הסבמטיון - הקלטה מחודשת

פרק 109 - דברי הימים: ואל תעמוד על הפרק - על ספר עובדיה

פרק 108 - דברי הימים - איזה מהם? יש ארבעה - על ארתחשסתא מלך פרס

פרק 107 - דבר היום: שקוץ משומם - על גזירות אנטיוכוס בספר דניאל

 פרק 106 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק ב

פרק 105 - דבר היום: בין צרעה ובין אשתאול - על העיר בית שמש

פרק 104 - דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה - על תקופת אל עמארנה חלק א

 פרק 103 - דברי הימים: 1, 2, 3 אני אחשורוש - על אחשורוש מלך פרס

פרק 102 - דבר היום: תזכירי לי מי את? - על נשים אלמונית במקרא

פרק 101 - דברי הימים: שמחה וצהלול בו' באלול - מפגש המאזינים במוזיאון ישראל

נגישות