Skip to content

פרקים

פרקים 1- 50. פרקים 51 - 100 פרקים 101 - 150 פרקים 151 - 200 פרקים 201 - 250  פרקים 251 - 300 פרקים 301 - 350

פרק 365 - טובה תובנה מבתן טוב (19) - נשארנו לבד וזה מפחיד - עגל הזהב

פרק 364- דברי הימים. הסיפור המקראי. ח (הפרק המלא למנויים)

פרק 363 - שלושה שיודעים: אוגרית א

פרק 362 - טובה תובנה מתבן טוב (18): הזעם השורף - שועלי שמשון

פרק 361 - שלושה שיודעים: חזרת מנשה בתשובה

פרק 360 - טובה תובנה מתבן טוב (17): גנבת זרע כי אין ברירה - יהודה ותמר

פרק 359 - שלושה שיודעים: הכתובת על הקיר

פרק 358 - דבר היום: לא צר, רחב - על רחב (הפרק המלא למנויים)

פרק 357 - טובה תובנה מתבן טוב (16) - הגבעונים הם נוכלים אבל מילה זו מילה

פרק 356 - שלושה שיודעים: דוד ויונתן

פרק 355 - טובה תובנה מתבן טוב (15): משה והסנה

פרק 354 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (19) - אירוסי רבקה. ב (הפרק המלא למנויים)

פרק 353 - שלושה שיודעים: דוד ושאול במערה

פרק 352 - טובה תובנה מתבן טוב (14): תאונת דרכים בין הרצון למציאות

פרק 351 - דברי הימים: אומנות הסיפור במקרא ז' (הפרק המלא למנויים).

נגישות