Skip to content

קודם הקטנה ואז הגדולה – עמרי מלך ישראל

לאחר כמה חילופי שושלות

בממלכת ישראל

עלה עמרי לכס.

הוא עלה לאחר שחיסל את זמרי.

זמרי הרג את המלך הקודם

(אלה בן בעשא)

הספיק למלוך שבוע תמים,

ומת בשריפה.

לאחר מות זמרי התחוללה

מלחמת אזרחים בין

עמרי לבין תבני בן גינת.

מלחמה בה ניצח עמרי.

עמרי הבין כי יחסי חוץ ויחסי פנים

כרוכים זה בזה.

הוא פנה לכרות בריתות

עם שכני הממלכה.

עמרי הבין כי לצורך היציבות הפנימית

יש צורך ביציבות חיצונית.

יציבות חיצונית משמעה

כריתת ברית עם השכנים.

ומהי הדרך הטובה ביותר לכרות

ברית עם השכן?

נישואים דיפלומטים!

בת המלך הזה

תתחתן עם בן המלך ההוא.

ולהיפך.

כמספר הנסיכים / נסיכות הרווקים

כך מספר אפשרויות השידוך.

נישואים דיפלומטיים הם כלי נפלא

לחזק קשרים בין ממלכות ומשפחות אצולה.

עמרי פעל מול השכנים מצפון

ומול השכנים מדרום.

מצפון שכנה ממלכת צור וצידון.

מה שמכונה 'הפניקים'.

הם היו יורדי ים מיומנים

וודאי שההיבט הכלכלי

שיחק תפקיד חשוב בהחלטה

להדק עמם את הקשרים.

לכן עמרי חיתן את בנו אחאב

עם נסיכה צידונית.

"וַיִּקַּח (אחאב) אִשָּׁה אֶת-אִיזֶבֶל,

בַּת-אֶתְבַּעַל מֶלֶךְ צִידֹנִים".

כך נחתמה הברית עם ממלכת צור וצידון.

מדרום לישראל שכנה יהודה.

שם הסיפור היה קצת יותר מורכב.

חתול שחור בגודל טיגריס בנגלי

עבר בין הממלכות.

כמה וכמה סכסוכים אלימים

פרצו בין הממלכות.

באחד מהם ניצלו הארמים שעת כושר,

פלשו לממלכת ישראל

והסבו לה נזק כבד.

אבל לא רק שכנות טובה

עמדה ברקע הדברים.

עמרי רצה לכבוש את מואב.

מואב אשר בתחומה עוברת 'דרך המלך'.

דרך מסחר בינלאומית המניבה

רווחים נאים ממסי מעבר.

בתחומי ממלכת ישראל

כבר עברה 'דרך הים'.

דרך מסחר מניבה נוספת.

אם נדמה את המצב לימנו,

הרי עמרי שלט בתעלת סואץ

ורצה גם את תעלת פנמה.

הבעיה היא שמואב גובלת ביהודה.

אז כדי לטפל במואב בשקט

צריך לשמור על יהודה שקטה.

ואת זה עושים באמצעות ברית.

או במילים אחרות –

נישואים דיפלומטיים.

וכך היה.

את בתו עתליה הוא השיא לנסיך מיהודה

(יש הסבורים כי היא בת אחאב,

כלומר נכדת עמרי.

אבל זה לא משנה לענייננו).

"וְשֵׁם אִמּוֹ (של אחזיה מלך יהודה)

עֲתַלְיָהוּ, בַּת-עָמְרִי מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל".

כך נכרתה ברית עם ממלכת יהודה

מדרום לישראל.

כך יצר עמרי ציר משולש

פניקים – ישראל – יהודה.

שלם הגדול מסך חלקיו.

הלקח מסיפור זה הוא ברור:

סילוק בעיות משניות יאפשר לנו להתמקד בבעיות הראשיות.

 

ואתם האם אתם יודעים מהן הבעיות הגדולות ומהן הקטנות?

האם אתם פועלים לסלק את הבעיות המשניות ולטפל בבעיות הראשיות?

 

אנחנו מוקפים אתגרים מכשולים ובעיות.

לא כל הבעיות הן שוות ערך.

לא פעם הבעיות המשניות

מפריעות לטפל בראשיות.

טיפול יעיל בבעיות הקטנות

יאפשר לנו לטפל בגדולות.

הגדרת בעיה כ'קטנה' או 'גדולה'

היא סובייקטיבית במרבית המקרים.

לא פעם נגלה שהמצב הפוך משחשבנו.

אבל טיפול בקטן יאפשר לנו להתמקד בגדול.

עמרי רצה לייצב את השלטון ולשפר את הכלכלה.

אז הוא שיפר יחסים עם הצפון,

וסיים את הסכסוך עם הדרום.

כך הוא התפנה להקים בירה חדשה,

לכבוש את מואב,

ולהביא את ממלכת ישראל

לאחת מתקופות הזוהר שלה.

(בתמונה: מצבת מישע המזכירה את עמרי כמי שכבש את מואב

מאת Mbzt - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98428768).

 

 

נגישות
How can I help you?