Skip to content

שלושה שיודעים

פרק 378 - שלושה שיודעים: שפות בתנ"ך

פרק 374 - שלושה שיודעים: אוגרית ה

פרק 372 - שלושה שיודעים: אוגרית ד

פרק 368 - שלושה שיודעים: אוגרית ג

פרק 366 - שלושה שיודעים: אוגרית ב

פרק 363 - שלושה שיודעים: אוגרית א

פרק 361 - שלושה שיודעים: חזרת מנשה בתשובה

פרק 359 - שלושה שיודעים: הכתובת על הקיר

פרק 356 - שלושה שיודעים: דוד ויונתן

פרק 353 - שלושה שיודעים: דוד ושאול במערה

פרק 350 - שלושה שיודעים: בלעם ג

פרק 348 - שלושה שיודעים: בלעם. ב

פרק 345 - שלושה שיודעים: בלעם א

פרק 342 - שלושה שיודעים: על המזרח בתנ"ך

פרק 340 - שלושה שיודעים: מכות מצרים

פרק 338 - שלושה שיודעים: מחלת חזקיהו

פרק 334 - הר עיבל

פרק 332 - שלושה שיודעים: כמעט ולא

פרק 330 - ספיישל פורים בשלושה שיודעים

פרק 328 - שלושה שיודעים: יסוד שומרון

פרק 326 - שלושה שיודעים: יעל אשת חבר הקיני

פרק 312- שלושה שיודעים: פרידה מדודו ארז

פרק 311- שלושה שיודעים: ירמיהו במצרים

פרק 309 - שלושה שיודעים: המצבה מתל דן

פרק 308 - שלושה שיודעים: ההתנקשות באסרחדון

פרק 305 - שלושה שיודעים: ספיישל חנוכה

פרק 301 - שלושה שיודעים: אילת

פרק 298 - שלושה שיודעים: מצור שומרון

פרק 297 - שלושה שיודעים: מתמטיקה בבבל

פרק 296 - שלושה שיודעים: פילוג הממלכה. ב

פרק 293 - שלושה שיודעים: פילוג הממלכה. א

פרק 291 - שלושה שיודעים: החרב בתנ"ך

פרק 290 - שלושה שיודעים: משה בנצרות

פרק 289 - שלושה שיודעים: מות אבשלום

פרק 286 - שלושה שיודעים: תכנית לשמחת תורה

פרק 284 - שלושה שיודעים: גלגמש 4

פרק 280 - שלושה שיודעים: גלגמש 3

פרק 279 - שלושה שיודעים: גלגמש 2

פרק 277 - שלושה שיודעים: גלגמש 1

פרק 276 – שלושה שיודעים: ביקור המלאכים

פרק 273 – שלושה שיודעים: ריצה בתנ"ך

פרק 272 – שלושה שיודעים: הקרבת ילדים

פרק 270 – שלושה שיודעים: חזון העצמות היבשות

פרק 269- שלושה שיודעים: בין המצרים

פרק 267 - שלושה שיודעים: תמוז

פרק 263 - שלושה שיודעים: אסטרונומיה במקרא

פרק 262 – שלושה שיודעים: רצח אישבשת

פרק 260 – שלושה שיודעים: רצח אבנר

פרק 258 - שלושה שיודעים: קרב גבעון 

פרק 257 - שלושה שיודעים: הפלשתים ב.

פרק 255 - שלושה שיודעים: הפלשתים. א

פרק 254 - שלושה שיודעים: קינת דוד (אצל דודו ארז).

פרק 251 -שלושה שיודעים: בעלת האוב

פרק 250 - שלושה שיודעים: ספר יהודית

פרק 248- שלושה שיודעים: מילואים

פרק 248- שלושה שיודעים: מילואים

פרק 248- שלושה שיודעים: מילואים

פרק 248- שלושה שיודעים: מילואים

פרק 239 - שלושה שיודעים: נאומים במקרא

פרק 237 - שלושה שיודעים: רעש אדמה

פרק 234 - שלושה שיודעים: יהודה ותמר

פרק 233 - שלושה שיודעים: הספרים האבודים

פרק 232 - שלושה שיודעים - קרב קרקר

פרק 234 - שלושה שיודעים: יהודה ותמר

פרק 233 - שלושה שיודעים: הספרים האבודים

פרק 232 - שלושה שיודעים - קרב קרקר

פרק 227 - שלושה שיודעים - רצח אמציה

פרק 226 - שלושה שיודעים - צרעת עוזיהו

פרק 223 - שלושה שיודעים - החוק המקראי

פרק 222 - שלושה שיודעים - מסע שישק

פרק 220 - שלושה שיודעים - כרם נבות.

פרק 218 - שלושה שיודעים- ספר נחום

פרק 216 - שלושה שיודעים - ירמיהו בבור הטיט

פרק 214 - שלושה שיודעים - בנות צלפחד

פרק 213 - שלושה שיודעים - נחש הנחושת

פרק 211 - שלושה שיודעים - מילים זרות בתנ"ך

פרק 210 - שלושה שיודעים: העימות בבית אל

פרק 208 - שלושה שיודעים: לזכר יהודה ברקן ז"ל

פרק 207 - שלושה שיודעים: ראיית האל

פרק 205 - שלושה שיודעים: נבואת ההקדשה של ישעיהו

פרק 204 - שלושה שיודעים: העיר סוכות

פרק 202 - שלושה שיודעים: ספר יונה

פרק 201 - שלושה שיודעים: רצח גדליה

פרק 199 - שלושה שיודעים: ראש השנה למלכים

פרק 198- שלושה שיודעים: הנזיר ביהדות

פרק 196 - שלושה שיודעים: החינוך בספר משלי

פרק 195 - שלושה שיודעים: האם דוד היה הומו?

פרק 193 - שלושה שיודעים: פרי עץ הדעת

פרק 192 - שלושה שיודעים: חורבן בית ראשון. ב

פרק 190 - שלושה שיודעים: חורבן בית ראשון. א

פרק 188 -שלושה שיודעים: נביאי הכתב

פרק 187 - שלושה שיודעים: יום אדוני.

פרק 185 - שלושה שיודעים: איש האלהים מיהודה

פרק 184 - שלושה שיודעים: טעמי המקרא

פרק 182 - שלושה שיודעים: הניקוד

פרק 181 -שלושה שיודעים: יפו

פרק 179 - שלושה שיודעים: רצח סנחריב. קצר

פרק 178 - שלושה שיודעים: אליהו הנביא

פרק 176 - שלושה שיודעים: עשרת הצדיקים. ב (קצר)

פרק 175 - שלושה שיודעים: עשרת הצדיקים. א (קצר)

פרק 174 - שלושה שיודעים: מצרית במקרא

פרק 172 - שלושה שיודעים: רציחות פוליטיות. ב

פרק 171 - שלושה שיודעים: רציחות פוליטיות. א

פרק 170 - שלושה שיודעים: מרד אבשלום

פרק 169 - שלושה שיודעים: עצת אחיתופל.

פרק 168 - שלושה שיודעים: קבר רחל

פרק 166 - שלושה שיודעים: הנצחה במקרא

פרק 165 - שלושה שיודעים: ה' ואשרתו

פרק 164 - שלושה שיודעים: שמות חיות לאנשים

פרק 163 - שלושה שיודעים: נביאות במקרא

פרק 162 - שלושה שיודעים: מכות מצרים

פרק 161 - שלושה שיודעים: חציית ים סוף

פרק 160 - שלושה שיודעים: תרגום השבעים

פרק 159 - שלושה שיודעים: נוסח המקרא

פרק 157 - שלושה שיודעים: גניבת הברכה (ולא הבכורה)

פרק 156 - שלושה שיודעים: מכירת הבכורה

פרק 155 - שלושה שיודעים: הכתב

פרק 154 - שלושה שיודעים: חרסי שומרון

פרק 153 - שלושה שיודעים: צרעת במקרא

פרק 152 - שלושה שיודעים: כיבוש יפו

פרק 151 - שלושה שיודעים: מי הרג את גליית?

פרק 149 - שלושה שיודעים: לוח גזר

פרק 148 - שלושה שיודעים: מגפות במקרא

פרק 147 - שלושה שיודעים: חיות כשרות

פרק 146 - שלושה שיודעים: כוכב נגה ככלי לתארוך

פרק 145 - שלושה שיודעים: ספרות החכמה

פרק 144 - שלושה שיודעים: יסוד המלוכה

נגישות