Skip to content

שלושה שיודעים

פרק 547 - שלושה שיודעים (186): הילל בן שחר

פרק 545 – שלושה שיודעים (185): משפט המלך

פרק 542 - שלושה שיודעים (184): כלב בן יפונה

פרק 540 - שלושה שיודעים (183): כיבוש ירושלים בידי דוד

פרק 539 - שלושה שיודעים (182): נשים אלמוניות במקרא

פרק 538 - שלושה שיודעים (181): בת יפתח

פרק 537 – שלושה שיודעים (180): יעקב ורחל ז

פרק 536 - שלושה שיודעים (179): יעקב רחל ולאה. ו

פרק 534 - שלושה שיודעים (178): יעקב ורחל. ה

פרק 533 – שלושה שיודעים (177): יעקב ורחל ד

פרק 532 - שלושה שיודעים (176): יעקב ורחל ג

פרק 530 - שלושה שיודעים (175): יעקב ורחל ב

פרק 529 – שלושה שיודעים (174): יעקב ורחל א

פרק 528 - שלושה שיודעים (173): חלום יעקב

 פרק 517 - שלושה שיודעים (172): אברם והמלכים

פרק 516 – שלושה שיודעים (171): עזה בנבואת הגויים בספר עמוס

פרק 514 – שלושה שיודעים (170): דוד בנחל הבשור

פרק 513 – שלושה שיודעים (169): שמשון במקדש דגון בעזה

פרק 509 – שלושה שיודעים (168): העיר סוכות במקרא

פרק 473 - שלושה שיודעים (167): על המזרח בתנ"ך

פרק 472 – שלושה שיודעים (166): נקבת השילוח ב

פרק 467 – שלושה שיודעים (165): נקבת השילוח א

פרק 466 – שלושה שיודעים (164): התאנה במקרא

פרק 465 – שלושה שיודעים (163): משל החוח והארז

פרק 462 – שלושה שיודעים (162): אשת שמשון ג

פרק 460 – שלושה שיודעים (161): חורבן בית ראשון

פרק 459 – שלושה שיודעים (160): אשת שמשון ב

פרק 456 – שלושה שיודעים (159): אשת שמשון א

פרק 455 - שלושה שיודעים (158): הזונה מעזה

פרק 454 - שלושה שיודעים (157): אלישע והדובים

פרק 453 – שלושה שיודעים (156): אמנון ותמר ד

פרק 451 – שלושה שיודעים (155): אמנון ותמר ג

פרק 450 – שלושה שיודעים (154): אמנון ותמר ב

פרק 449 – שלושה שיודעים (153): אמנון ותמר א

פרק 448 - שלושה שיודעים (152): אנומה אליש ד

פרק 446 – שלושה שיודעים (151): אנומה אליש ג

פרק 445 - שלושה שיודעים (150): אנומה אליש ב

פרק 439 - שלושה שיודעים (149): אנומה אליש. א

פרק 437 – שלושה שיודעים (148): נבואת ההקדשה של ירמיהו

פרק 436 - שלושה שיודעים (147): חציית הירדן

פרק 433 – שלושה שיודעים (146): משתאות במגילת אסתר

פרק 431 - שלושה שיודעים (145): ירבעם הא'. ג

פרק 430 - שלושה שיודעים (144): ירבעם הא'. ב

פרק 428 – שלושה שיודעים (143): ירבעם הא'. א

פרק 425 – שלושה שיודעים (142): הפרק האסור

פרק 424 – שלושה שיודעים (141): קומראן ו

פרק 423 – שלושה שיודעים (140): קומראן ה

פרק 421 – שלושה שיודעים (139): קומראן ד

פרק 418 - שלושה שיודעים (138): י' בטבת

פרק 409 – שלושה שיודעים (137): המגילות מקומראן ג

פרק 408 – שלושה שיודעים (136): שקוץ משומם

פרק 405: שלושה שיודעים (135): המגילות מקומראן ב

פרק 404: שלושה שיודעים (134): המגילות מקומראן א

פרק 403: שלושה שיודעים (133): ייסוד בית המקדש השני

פרק 402: שלושה שיודעים (132): מצבת מישע. ד

פרק 397 - שלושה שיודעים (131): מצבת מישע ג

פרק 396: שלושה שיודעים (130): מצבת מישע. ב

פרק 394 – שלושה שיודעים (129): מצבת מישע. א

פרק 392 – שלושה שיודעים (128): נסיון ההתנקשות בדריוש הב'

פרק 386 – שלושה שיודעים (127): חגי ובית המקדש

פרק 384 – שלושה שיודעים (126): קרי וכתיב

פרק 382 - שלושה שיודעים (125): מילים יחידאיות

פרק 378 - שלושה שיודעים (124): שפות בתנ"ך

פרק 374 - שלושה שיודעים (123): אוגרית ה

פרק 372 - שלושה שיודעים (122): אוגרית ד

פרק 368 - שלושה שיודעים (121): אוגרית ג

פרק 366 - שלושה שיודעים (120): אוגרית ב

פרק 363 - שלושה שיודעים (119): אוגרית א

פרק 361 - שלושה שיודעים (118): חזרת מנשה בתשובה

פרק 359 - שלושה שיודעים (117): הכתובת על הקיר

פרק 356 - שלושה שיודעים (116): דוד ויונתן

פרק 353 - שלושה שיודעים (115): דוד ושאול במערה

פרק 350 - שלושה שיודעים (114): בלעם ג

פרק 348 - שלושה שיודעים (113): בלעם. ב

פרק 345 - שלושה שיודעים (112): בלעם א

פרק 344 - שלושה שיודעים (111): מחלת חזקיהו

פרק 340 - שלושה שיודעים (110): מכות מצרים

פרק 334 - שלושה יודעים (109): הר עיבל

פרק 332 - שלושה שיודעים (108): כמעט ולא

פרק 330 - שלושה שיודעים (107): ספיישל פורים

פרק 328 - שלושה שיודעים (106): יסוד שומרון

פרק 326 - שלושה שיודעים (105): יעל אשת חבר הקיני

פרק 312- שלושה שיודעים (104): פרידה מדודו ארז

פרק 311- שלושה שיודעים (103): ירמיהו במצרים

פרק 309 - שלושה שיודעים (102) המצבה מתל דן

פרק 308 - שלושה שיודעים (101): ההתנקשות באסרחדון

פרק 305 - שלושה שיודעים (100): ספיישל חנוכה

פרק 301 - שלושה שיודעים (99): אילת

פרק 298 - שלושה שיודעים (98): מצור שומרון

פרק 297 - שלושה שיודעים (97): מתמטיקה בבבל

פרק 296 - שלושה שיודעים (96): פילוג הממלכה. ב

פרק 293 - שלושה שיודעים (95): פילוג הממלכה. א

פרק 291 - שלושה שיודעים (94): החרב בתנ"ך

פרק 290 - שלושה שיודעים (93): משה בנצרות

פרק 289 - שלושה שיודעים (92) מות אבשלום

פרק 286 - שלושה שיודעים (91): תכנית לשמחת תורה

פרק 284 - שלושה שיודעים (90): גלגמש 4

פרק 280 - שלושה שיודעים (89): גלגמש 3

פרק 279 - שלושה שיודעים (88): גלגמש 2

פרק 277 - שלושה שיודעים (87): גלגמש 1

פרק 276 – שלושה שיודעים (86): ביקור המלאכים

פרק 273 – שלושה שיודעים (85): ריצה בתנ"ך

פרק 272 – שלושה שיודעים (84): הקרבת ילדים

פרק 270 – שלושה שיודעים (83): חזון העצמות היבשות

פרק 269- שלושה שיודעים (82): בין המצרים

פרק 267 - שלושה שיודעים (81): תמוז

פרק 263 - שלושה שיודעים (80): אסטרונומיה במקרא

פרק 262 – שלושה שיודעים (79): רצח אישבשת

פרק 260 – שלושה שיודעים (78): רצח אבנר

פרק 258 - שלושה שיודעים (77): קרב גבעון 

פרק 257 - שלושה שיודעים (76): הפלשתים ב.

פרק 255 - שלושה שיודעים (75): הפלשתים. א

פרק 254 - שלושה שיודעים (74): קינת דוד (אצל דודו ארז).

פרק 251 -שלושה שיודעים (73): בעלת האוב

פרק 250 - שלושה שיודעים (72): ספר יהודית

פרק 248- שלושה שיודעים (71): מילואים

פרק 246 – שלושה שיודעים (70): לידת סרגון

פרק 244- שלושה שיודעים (69): מצות

פרק 241- שלושה שיודעים (68): דובים במקרא

פרק 239 - שלושה שיודעים (67): נאומים במקרא

פרק 237 - שלושה שיודעים (66): רעש אדמה

פרק 234 - שלושה שיודעים (65): יהודה ותמר

פרק 233 - שלושה שיודעים (64): הספרים האבודים

פרק 232 - שלושה שיודעים (63): קרב קרקר

פרק 228 – שלושה שיודעים (62): משל הכרם

פרק 227 - שלושה שיודעים (61): רצח אמציה

פרק 226 - שלושה שיודעים (60): צרעת עוזיהו

פרק 223 - שלושה שיודעים (59): החוק המקראי

פרק 222 - שלושה שיודעים (58): מסע שישק

פרק 220 - שלושה שיודעים (57): כרם נבות.

פרק 218 - שלושה שיודעים (56): ספר נחום

פרק 216 - שלושה שיודעים (55): ירמיהו בבור הטיט

פרק 214 - שלושה שיודעים (54): בנות צלפחד

פרק 213 - שלושה שיודעים (53): נחש הנחושת

פרק 211 - שלושה שיודעים (52): מילים זרות בתנ"ך

פרק 210 - שלושה שיודעים (51): העימות בבית אל

פרק 208 - שלושה שיודעים (50): לזכר יהודה ברקן ז"ל

פרק 207 - שלושה שיודעים (49): ראיית האל

פרק 205 - שלושה שיודעים (48): נבואת ההקדשה של ישעיהו

פרק 204 - שלושה שיודעים (47): העיר סוכות

פרק 202 - שלושה שיודעים (46): ספר יונה

פרק 201 - שלושה שיודעים (45): רצח גדליה

פרק 199 - שלושה שיודעים (44): ראש השנה למלכים

פרק 198- שלושה שיודעים (43): הנזיר ביהדות

פרק 196 - שלושה שיודעים (42): החינוך בספר משלי

פרק 195 - שלושה שיודעים (41): האם דוד היה הומו?

פרק 193 - שלושה שיודעים (40): פרי עץ הדעת

פרק 192 - שלושה שיודעים (39): חורבן בית ראשון. ב

פרק 190 - שלושה שיודעים (38): חורבן בית ראשון. א

פרק 188 -שלושה שיודעים (37): נביאי הכתב

פרק 187 - שלושה שיודעים (36): יום אדוני.

פרק 185 - שלושה שיודעים (35): איש האלהים מיהודה

פרק 184 - שלושה שיודעים (34): טעמי המקרא

פרק 182 - שלושה שיודעים (33): הניקוד

פרק 181 -שלושה שיודעים (32): יפו

פרק 179 - שלושה שיודעים (31): רצח סנחריב. קצר

פרק 178 - שלושה שיודעים (30): אליהו הנביא - מרוצח המונים לסב חביב

פרק 176 - שלושה שיודעים (29): עשרת הצדיקים. ב (קצר)

פרק 175 - שלושה שיודעים (28): עשרת הצדיקים. א (קצר)

פרק 174 - שלושה שיודעים (27): מצרית במקרא

פרק 172 - שלושה שיודעים (26): רציחות פוליטיות. ב

פרק 171 - שלושה שיודעים (25): רציחות פוליטיות. א

פרק 170 - שלושה שיודעים (24): מרד אבשלום

פרק 169 - שלושה שיודעים (23): עצת אחיתופל.

פרק 168 - שלושה שיודעים (22): קבר רחל

פרק 166 - שלושה שיודעים (21): הנצחה במקרא

פרק 165 - שלושה שיודעים (20): ה' ואשרתו

פרק 164 - שלושה שיודעים (19): שמות חיות לאנשים

פרק 163 - שלושה שיודעים (18): נביאות במקרא

פרק 162 - שלושה שיודעים (17): מכות מצרים

פרק 161 - שלושה שיודעים (16): חציית ים סוף

פרק 160 - שלושה שיודעים (15): על תרגום השבעים

פרק 159 - שלושה שיודעים (14): נוסח המקרא

פרק 157 - שלושה שיודעים (13): גניבת הברכה (ולא הבכורה)

פרק 156 - שלושה שיודעים (12): מכירת הבכורה

פרק 155 - שלושה שיודעים (11): הכתב

פרק 154 - שלושה שיודעים (10): חרסי שומרון

פרק 153 - שלושה שיודעים (9): צרעת במקרא

פרק 152 - שלושה שיודעים (8): כיבוש יפו

פרק 151 - שלושה שיודעים (7): מי הרג את גליית?

פרק 149 - שלושה שיודעים (6): לוח גזר

פרק 148 - שלושה שיודעים (5): מגפות במקרא

פרק 147 - שלושה שיודעים (4): חיות כשרות

פרק 146 - שלושה שיודעים (3): כוכב נגה ככלי לתארוך

פרק 145 - שלושה שיודעים (2): ספרות החכמה

פרק 144 - שלושה שיודעים (1): יסוד המלוכה

נגישות
How can I help you?