Skip to content

תאוות בצע שהכשילה אימפריה – קרב מגידו.

המצרים הקדמונים ראו במדבר סיני

מחסום בלתי עביר לפולשים מהצפון.

אבל כמו שהוכח שוב ושוב ושוב במהלך ההיסטוריה

מי ששם מבטחו במכשול 'בלתי עביר' מגלה

במוקדם או במאוחר (בד"כ במוקדם)

שהמכשול עביר. ועוד איך.

במאה השמונה עשרה לפני הספירה

פלשו למצרים אנשים ממוצא שמי המכונים חיקסוס.

הם השתלטו על מצרים.

רק לאחר כמה דורות ובעמל רב הצליחו המצרים לגרשם.

המצרים הסיקו שאת האויב צריך לעצור לא אחרי שהוא חוצה

את מדבר סיני, אלא לפני (!).

כלומר בארץ כנען.

המצרים השתלטו על כנען

וכוננו בה שלטון רופף.

על מנת לחזק את השלטון המצרי

יצא המלך המצרי בעל השם המרשים תחותמיס (השלישי)

לחזק את מרותו בארץ כנען במאה החמש עשרה לפני הספירה.

ארץ כנען במובנה הרחב ביותר. עד סוריה של ימינו.

אבל בכנען יש אנשים, והם לא מבינים מה טוב להם.

אז תחותמיס ניסה לשכנע אותם בחיוך וגם בחרב מה טוב להם...

הקרב המכריע בין צבא מצרים לקואליציה של ערי כנען התחולל במגידו.

תחותמיס נע בציר הלא צפוי, הפתיע את הכנענים

והכה את צבאם בקרב שדה.

העיר מגידו הייתה ללא צבא, ונפילתה כפרי בשל הייתה עובדה מוגמרת.

אז זהו, שלא.

החיילים המצרים עצרו את המרדף והחלו לבזוז את השלל הכנעני.

הקרב ממילא הוכרע, אז מה זה משנה?

שרידי הצבא הכנעני ניצלו את פסק הזמן, והצליחו להגיע אל העיר מגידו.

שם הם נעלו את השערים והיו מוגנים אחרי החומות.

תחותמיס, במקום לכבוש את מגידו באבחה אחת

ולהמשיך את מסע 'השכנוע' בכנען

נאלץ לצור על מגידו במשך שבעה חודשים.

שבעה חודשים בהם אויביו התחזקו ונערכו למלחמות הבאות

בסופו של דבר מגידו נכבשה, וגם כל כנען

אבל המחיר היה גבוה בהרבה.

תחותמיס תכנן את הקרב למופת, וניצל עד תום את רכיב ההפתעה.

אבל חייליו חשבו לפרק זמן קצר

והעדיפו את הגמול המיידי אך הקטן

לעומת תחותומיס שחשב לפרקי זמן ארוכים

והעדיף את הגמול המאוחר אך השוה מאות מונים

הלקח מסיפור זה ברור – תכנון מוקדם

וחשיבה לפרקי זמן ארוכים היא המפתח להצלחה בחיים.

ואתם – איך אתם מתכנים את חייכם?

האם אתם מציבים לכם מטרות רחוקות טווח?

האם אתם מתגברים על הפיתוי לרווח מיידי אך זעום?

האם אתם דבקים בתכנון המקורי, ולא מסתנוורים מכל נצנוץ חולף?

אם לא תתכננו לפרק זמן ארוך, איש לא יעשה זאת עבורכם.

אם לא תתגברו על הדחף העז (והמאוד אנושי, אין להכחיש)

לרווח מיידי אך קטן, תאבדו הזדמנויות ורווחים גדולים בעתיד.

חישבו על מטרות גדולות (שמצדן מורכבות ממטרות קטנות. אין סתירה).

תכננו קדימה לשנה הבאה, לשנים הבאות.

רוצים תכנים נוספים שמאירים את התנ"ך וההיסטוריה באור "מוחשי" ומעשי יותר?

רוצים להזמין סיורים מהנים ומעניינים ברחבי ארצנו המופלאה ואתריה ההיסטוריים?

רוצים להזמין הרצאות והדרכות לארגון, לקבוצה או לחברה שלכם?

כתבו לי בדואל חוזר או לדואל ilan@ilanabc.co.il את הנייד שלכם

ואתקשר אליכם בהקדם –

או התקשרו עכשיו ל- 052-3464376

שלכם,

ד"ר אילן אבקסיס סופר, היסטוריון ומומחה בינלאומי לתנ"ך ולמזרח קדום.

נגישות
How can I help you?