Skip to content

תאונת דרכים בין הרצון למציאות – חורבן בית ראשון

צום ט' באב מציין את חורבן בתי המקדש.

הבית השני חרב בט' באב.

הבית הראשון לא.

(בתנ"ך יש שני תאריכים. ז' או י' באב.

זה לא באמת משנה).

החשוב הוא שבית המקדש הראשון

חרב וגרם לטראומה לאומית אדירה.

הבבלים כבשו את המרחב כמה שנים קודם לכן.

בשל שיקול דעת לקוי

יהויקים מלך יהודה מרד בבבל.

הבבלים צרו על ירושלים.

במהלך המצור, בתזמון שהתאים לכולם,

מלבד לו עצמו, יהויקים מת.

יהויכין, בנו ויורשו, הבין מי הבחור בעל

הנבוט הגדול בשכונה – ונכנע.

הבבלים הגלו אותו, וחלק מהאליטה של יהודה.

במקומו הם מינו את דודו, מתניה,

שנחשב כאוהד לבבלים.

שמו הוחלף לצדקיהו.

הבבלים האמינו, שאחרי שיהודה חוותה

את נחת זרועה של בבל, ועם מלך אוהד

יהודה לא תמרוד.

אז הם חשבו...

צדקיהו שמע בעצתם של קצרי הראות ומרד.

בתחילה התמיכה במרד הייתה רחבה.

תושבי ירושלים האמינו שה' יגן על עירו.

הרי לא יעלה על הדעת

שה' ייתן לביתו להיחרב. לא?

הם שכנעו את עצמם שהצבא הבבלי

ייסוג מירושלים ללא הכרעה.

כמו צבא אשור כמה דורות קודם.

הם חשבו שמצרים תעזור.

כמו שקרה כמה דורות קודם.

אז הם חשבו.

הרצון והמציאות התנגשו.

תאונה חזיתית בין מכונית דוהרת לקיר בטון.

כמו תמיד – המציאות היא קיר הבטון.

הרצון התרסק בקול רעש גדול.

והתוצאות היו הרסניות.

הסוף היה קשה. ירושלים חרבה.

המקדש נשרף, העם יצא לגלות.

בני צדקיהו נשחטו אל מול עיניו.

ואז ניקרו את עיניו.

אנשי יהודה יצאו לגלות בבל.

הלקח מסיפור זה ברור.

מציאות ורצון הם שני דברים נפרדים.

לפעמים הם משתלבים יחד.

אך לא פעם הם בחיכוך.

ואחד משפיע על השני אהדדי.

 

ואתם – האם אתם יודעים מתי הרצון מתחכך עם המציאות?

האם אתם יודעים להתפשר עם המציאות כשצריך?

 

המציאות מאיימת ומפחידה לפרקים.

הפרשנות שלנו למציאות יכולה להעצים את הפחדים.

היא יכולה גם לעמעם אותם.

הנסיון לשנות את המציאות הוא ענין רצוי כשלעצמו.

מתי להתעקש ומתי להבין שהמחיר הוא כבד מנשוא?

(למרבה הצער אין 'תשובת בית ספר').

(בתמונה: שער אישתר בעיר בבל מימי נבוכדנאצר השני מחריב ירושלים. כיום במוזיאון פרגמון בברלין. מאת Avi1111 dr. avishai teicher - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https//commons.wikimedia.org/w/indexphp?curid=50165031).

 

רוצים תכנים נוספים שמאירים את התנ"ך וההיסטוריה באור "מוחשי" ומעשי יותר?

 

רוצים להזמין סיורים מהנים ומעניינים ברחבי ארצנו המופלאה ואתריה ההיסטוריים?

רוצים להזמין הרצאות והדרכות לארגון, לקבוצה או לחברה שלכם?

כתבו לי בדואל חוזר או לדואל ilan@ilanabc.co.il את הנייד שלכם

ואתקשר אליכם בהקדם –

או התקשרו עכשיו ל- 052-3464376

שלכם,

ד"ר אילן אבקסיס

סופר, היסטוריון ומומחה בינלאומי לתנ"ך ולמזרח קדום.

נגישות
How can I help you?