Skip to content

תנ"ך

פרקים הקשורים לתנ"ך

פרק 4 - דברי הימים: דומם נחה - על משה רבנו

פרק 9 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק א

פרק 11 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק ב

פרק 14 - דבר היום: שלומית בונה סוכות - על העיר סוכות

פרק 20 - ישימך אלהים כאפריים? כמנשה! - על מנשה מלך יהודה

פרק 25 - דבר היום: אילן עלה מן הארץ - על חלום האילן בספר דניאל

פרק 29 - דבר היום : עשירי למנין - על עשרת בני המן

פרק 30 - דברי הימים: דבר אל בני ישראל ויסעו - על יציאת מצרים

פרק 31 - דבר היום: רוח רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח? - על מסורות חציית ים סוף

פרק 32 - דברי הימים: החוגר מתהולל ויוצא מהאף - על ביטויים וניבים שמקורם במקרא. א

פרק 34 - דברי הימים: החוגר מתהולל ויוצא מהאף - על ביטויים וניבים שמקורם במקרא. ב

פרק 39 - דבר היום: ציים כיתיים - על הרומאים במקרא

פרק 42 - דבר היום: מת אב וחי אלול - על חודשי השנה העברית

פרק 44 - דבר היום: על דרך הקירוב - כשפיי נרמז בתנ"ך

פרק 45 - דברי הימים: זאבי ערב - על תרגום השבעים

 פרק 46 - שש אמות וזרת - מי הרג את גליית?

פרק 47 - דברי הימים: פלא יועץ - נפילתו ועלייתו של הנס במקרא. א

פרק 51 - דברי הימים: פלא יועץ: נפילתו ועלייתו של נהס במקרא. ב

פרק 53 -  דברי הימים: פלא יועץ - נפילתו ועלייתו של הנס במקרא. ג

פרק 54 - דבר היום:  האלה אשר עם שכם - על מקדש שכם

פרק 56 - דבר היום: שבעת הסריסים - על סריסי מלך פרס

פרק 57 - דברי הימים: משה קבל תורה מסיני? על חיבור התורה. א

פרק 59 - דברי הימים: משה קבל תורה מסיני? על חיבור התורה. ב

פרק 61 - דברי הימים: משה קבל תורה מסיני? על חיבור התורה. ג

פרק 58 - דבר היום: של נעלך מעל רגלך - על עיצוב דמויות כמשה שני

פרק 60 - דבר היום: שתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן? - על ארץ ישראל המזרחית

פרק 63 - דברי הימים: לוּבִים סֻכִּיִּים, וְכוּשִׁים – על מסע שישק

פרק 64 - דבר היום: וַיַּעֲבֶר-קוֹל בְּכָל-מַלְכוּתוֹ – על הצהרת כורש

פרק 65 - דברי הימים: שניים אוחזין בגופה - על המצבה מתל דן

פרק 66 - דברי הימים: עשרת השבטים האבודים - על חורבן ישראל

פרק 68 - דברי הימים: דברי הימים: נדמה לי שאתה מאוד דומה לי – על התורה השומרונית

פרק 69 - דבר היום: לרבע את המעגל – קשיים כרונולוגיים בספר מלכים בפרשנות רש"י

פרק 72 - דבר היום: פרי עץ הדר – על ארבעת המינים

פרק 76 - דבר היום: וַיַּרְקִידֵם כְּמוֹ-עֵגֶל – על מזמור כ"ט

פרק 79 - דברי הימים: דברי הימים -על ספר דברי הימים. א

פרק 81 - דברי הימים: דברי הימים - על ספר דברי הימים. ב

פרק 80 - דבר היום: הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם, תְּנַקֵּר? – על ניקור עיניים

פרק 83 - דברי הימים:וַתָּרָץ, הַנַּעֲרָ, וַתַּגֵּד, לְבֵית אִמָּהּ--כַּדְּבָרִים, הָאֵלֶּה - על מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום

פרק 85 - דברי הימים: וְלֹא-תִקְרְאִי-לִי עוֹד, בַּעְלִי - על עבודת הבעל בישראל

פרק 95 - דבר היום: בן שש עשרה שנה במלכו - על אחז מלך יהודה

פרק 102 - דבר היום: תזכירי לי מי את? - על נשים אלמונית במקרא

פרק 105 - דבר היום: בין צרעה ובין אשתאול - על העיר בית שמש

פרק 107 - דבר היום: שקוץ משומם - על גזירות אנטיוכוס בספר דניאל

פרק 109 - דברי הימים: ואל תעמוד על הפרק - על ספר עובדיה

פרק 110 - דברי הימים: מעבר לנהר הסבמטיון - הקלטה מחודשת

פרק 113 - דבר היום: כי האדם עץ השדה - על עצים מפורסמים במקרא

פרק 115 - דבר היום: אוזן התוף - דמויות שהפכו לשמות עצם

פרק 116 - דברי הימים: ויקרא בקול גדול יהודית - על עברית מקראית

פרק 117 - דבר היום: והמספר הנוסף הוא - על הגרלות במקרא

פרק 118 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק א

פרק 120 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ב

פרק 122 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ג

פרק 119 - דבר היום: לחם עוני - על המצות

פרק 124 - דבר היום: ושרח אחותם - על שרח בת אשר

פרק 125 - דברי הימים: בצל קורתי - על הכנסת אורחים במקרא

פרק 126 - דבר היום: אם אשכחך ירושלים - על תהילים קל"ז

פרק 127 - דברי הימים: מה נורא המקום הזה - על זיהוי אתרים מקראיים

פרק 128 - דבר היום: ישקני מנשיקות פיהו - על הנשיקה במקרא

פרק 130 - דברי הימים: בימים ההם אין מלך בישראל - על פילגש בגבעה

פרק 132 - דברי הימים: הצרי אין בגלעד? - על צמחי רפואה במקרא. ראיון עם פרופ' אמוץ דפני

פרק 132 - דברי הימים: הצרי אין בגלעד? - על צמחי רפואה במקרא. ראיון עם פרופ' אמוץ דפני

פרק 135 - דבר היום: שיבוש סופרים - כשרש"י הרים ידיים

פרק 139 - דבר היום: חילוק ארוך - על חלוקת המקרא לפרקים

פרק 141 - דבר היום: זר קוצים כואב - על קוצים במקרא

פרק 143 - דבר היום: כִּבְנֵי כֻשִׁיִּים אַתֶּם לִי – על הכושים במקרא

פרק 144 - דבר היום: יסוד המלוכה

פרק 145 - דבר היום: ספרות החכמה

פרק 147 - דבר היום: חיות כשרות

פרק 148 - דבר היום: מגפות במקרא

פרק 151 - דבר היום: מי הרג את גליית?

פרק 153 - דבר היום: צרעת במקרא

פרק 156 - דבר היום: מכירת הבכורה

פרק 157 - דבר היום: גניבת הברכה (ולא הבכורה)

פרק 159 - דבר היום: נוסח המקרא

פרק 160 - דבר היום: תרגום השבעים

פרק 161 - דבר היום: חציית ים סוף

פרק 162 - דבר היום: מכות מצרים

פרק 163 - דבר היום: נביאות במקרא

פרק 164 - דבר היום: שמות חיות לאנשים

פרק 166 - דבר היום: הנצחה במקרא

פרק 168 - דבר היום: קבר רחל

פרק 169 - דבר היום: עצת אחיתופל.

פרק 170 - דבר היום: מרד אבשלום

פרק 173 - דבר היום: שמאליים במקרא

פרק 174 - דבר היום: מצרית במקרא

פרק 178 - דבר היום: אליהו הנביא

פרק 180 - דבר היום: גיבור ציד לפני ה' - על נמרוד

נגישות
How can I help you?