Skip to content

יצירות

פרקים הקשורים ליצירות

פרק 12 - דבר היום: גדולה, שחורה ולא רלוונטית - על מצבת חמורבי

פרק 33 - דבר היום: בקשיש? על לוח גזר

פרק 40 - דבר היום: מי אוהב אותך יותר ממני? - על שירי אהבה שומריים

פרק 45 - דברי הימים: זאבי ערב - על תרגום השבעים

פרק 57 - דברי הימים: משה קבל תורה מסיני? על חיבור התורה. א

פרק 59 - דברי הימים: משה קבל תורה מסיני? על חיבור התורה. ב

פרק 61 - דברי הימים: משה קבל תורה מסיני? על חיבור התורה. ג

פרק 68 - דברי הימים: דברי הימים: נדמה לי שאתה מאוד דומה לי – על התורה השומרונית

פרק 73 - דברי הימים: דַנַאִלֻ איש רַפִּאֻ – על עלילות אקהת. א

פרק 75 - דברי הימים: דַנַאִלֻ איש רַפִּאֻ – על עלילות אקהת. ב

פרק 76 - דבר היום: וַיַּרְקִידֵם כְּמוֹ-עֵגֶל – על מזמור כ"ט

פרק 81 - דברי הימים: דברי הימים - על ספר דברי הימים

פרק 84 - דבר היום: איש עני הייתי - על מצבת זכור מלך חמת

פרק 109 - דברי הימים: ואל תעמוד על הפרק - על ספר עובדיה

פרק 111 - דבר היום: יושב הבית האפל - על שירי ערש מסופוטמיים

פרק 126 - דבר היום: אם אשכחך ירושלים - על תהילים קל"ז

פרק 139 - דבר היום: חילוק ארוך - על חלוקת המקרא לפרקים

פרק 142 - דברי הימים: בהר תבור - על הקשרים המקראיים של חגיגה בסנוקר

פרק 145 - דבר היום: ספרות החכמה

פרק 158 - דבר היום: מי אוהב ביום שבת? על אהבה ביום שבת

נגישות
How can I help you?