פרקים

פרקים 1 – 50  פרקים 51 – 100

פרק 109 – דברי הימים: ואל תעמוד על הפרק – על ספר עובדיה.

פרק 108 – דברי הימים: איזה מהם? יש ארבעה – על ארתחשסתא מלך פרס.

פרק 107 – דבר היום: שקוץ משומם – על גזירות אנטיוכוס בספר דניאל.

פרק 106 – דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה – על תקופת אל עמארנה. חלק ב'.

פרק 105 – דבר היום: בין צרעה ובין אשתאול – על העיר בית שמש.

פרק 104 – דברי הימים: נמוך קומה מלא עורמה – על תקופת אל עמארנה. חלק א'.

פרק 103 – דברי הימים: 1, 2, 3 – אני אחשוורוש – על אחשוורוש מלך פרס

פרק 102 – דבר היום: תזכירי לי מי את? על נשים אלמוניות במקרא.

פרק 101 – דברי הימים: שמחה וצהלול בחודש אלול – מפגש המאזינים במוזיאון ישראל.