פרקים 1 – 50

פרק 50 – דברי הימים: 12 זאבים מול 60 כבשים – על מסע סנחריב לצור

פרק 49 – דברי הימים: בין דוד לגליית – חידת קיאפה

פרק 48 – דבר היום: קטן הייתי מן אחי – על מזמור קנ"א מקומראן

פרק 47 – דברי הימים: פלא יועץ – נפילתו ועלייתו של הנס במקרא. חלק א'.

פרק 46 – דבר היום: שש אמות וזרת – מי הרג את גליית?

פרק 45 – דברי הימים: זאבי ערב – על תרגום השבעים

פרק 44 – דבר היום: על דרך קירוב – כשפיי נרמז בתנ"ך

פרק 43 – דברי הימים: בן הפרה האצילה: על עלילות גלגמש חלק ד'

פרק 42 – דבר היום: מת אב וחי אלול – על חודשי השנה העברית

פרק 41 – דברי הימים: בן הפרה האצילה – על עלילות גלגמש חלק ג'

פרק 40 – דבר היום: מי אוהב אותך יותר ממני? על שירי אהבה שומריים

פרק 39 – דבר היום: ציים כיתיים – על הרומאים במקרא

פרק 38 – דברי הימים: בן הפרה האצילה – על עלילות גלגמש ב'

פרק 37 – דבר היום: לראות את אלהים ולחיות – על ראיית האל במקרא

פרק 36 – דברי הימים: בן הפרה האצילה – על עלילות גלגמש. א'

פרק 35 – דבר היום: חכמת מצרים – על משלי אמנופה

פרק 34 – דברי הימים: החוגר מתהולל ויוצא מהאף – על ביטויים וניבים מהמקרא. חלק ב'

פרק 33 – דבר היום: בקשיש? על לוח גזר

פרק 32 – דברי הימים: החוגר מתהולל ויוצא מהאף – על ביטויים וניבים מהמקרא. חלק א'

פרק 31 – דבר היום: רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח – על מסורות שונות בנוגע לחציית ים סוף

פרק 30 – דברי הימים: דבר אל בני ישראל ויסעו – על יציאת מצרים

פרק 29 – דבר היום: עשירי למנין – על עשרת בני המן

פרק 28 – דברי הימים: עשר, אני שמעתי עשר – על מסע הרבבה

פרק 27 – דבר היום: בפרדס ליד הקיוסק – על מילים פרסיות בעברית

פרק 26 – דברי הימים: הרבה לפני המיתלה – על קרב קדש חלק ב'

פרק 25 – דבר היום: אילן עלה מן הארץ – על חלום האילן בספר דניאל

פרק 24 – דברי הימים: הרבה לפני המיתלה – על קרב קדש א'

פרק 23 – דבר היום: משה ופנחס אוכלים אבטיח – על מילים מצריות בעברית

פרק 22 – דבר היום: הפינות אצל רן לוי

פרק 21 – דברי הימים: יחסי ישראל פלשת חלק ב'

פרק 20 – דברי הימים: ישימך אלהים כאפרים? כמנשה! על מנשה מלך יהודה

פרק 19 – דברי הימים: יחסי ישראל – פלשת במקרא. חלק א'

פרק 18 – דבר היום: שוטי שוטי תיבתי – על לידת סרגון מלך אכד

פרק 17 – דברי הימים: ימשיך כבודו – על עשרת הצדיקים שנכנסו לגן עדן. חלק ב'

פרק 16 – דבר היום: לרצוח את המלך? לא כל כך מהר!

פרק 15 – דברי הימים: ימשיך כבודו – על עשרת הצדיקים שנכנסו לגן עדן. חלק א'

פרק 14 – דבר היום: שלומית בונה סוכות – על העיר סוכות במקרא

פרק 13 – דברי הימים: חזרו הביתה – 'על נהרות בבל' במוזיאון ארצות המקרא

פרק 12 – דבר היום: שחורה, גדולה ולא רלוונטית – על מצבת חמורבי

פרק 11 – דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים – על חורבן בית ראשון חלק ב'

פרק 10 – דבר היום: אהבה זרה – על מילים זרות בשיר השירים

פרק 09 – דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים – על חורבן בית ראשון חלק א'

פרק 08 – דבר היום: תמוז (שמת לפני אב ואלול)

פרק 07 – דברי הימים: כציפור בכלוב – על מסע סנחריב

פרק 06 – דברי הימים: לוט, נסיבות עריות ודוד – על המואבים. חלק ב'

פרק 05 – דברי הימים: לוט, נסיבות עריות ודוד – על המואבים. חלק א'

פרק 04 – דברי הימים: דומם נחה – משה רבינו, יציאת מצרים ומה שבינהם

פרק 03 – דברי הימים: ככה לא בונים חומה – על הנדסה קרבית בצבא אשור

פרק 02 – דברי הימים: מלך פרסי זה מקצוע מסוכן – חלק ב'

פרק 01 – דברי הימים: מלך פרסי זה מקצוע מסוכן – חלק א'