ויכהו וימיתהו וימלך תחתיו – רציחות פוליטיות במזרח הקדום

מהו רצח פוליטי? מה גורם לאדם לקום ולרצוח את מלכו? מהם מניעיו? מדוע הרוצחים הפוליטיים חשים צורך באישור האל כדי לבצע את הרצח?מדוע רצח אחד מגדיל את הסיכוי לרצח נוסף?
מה היו אמצעי הנגד של השלטונות נגד הרצח הפוליטי?
שאלות אלו ונוספות נדנו בעבודת הדוקטורט של אילן אבקסיס, שעובדה לספר זה.
אגב, רצח גדליהו בן אחיקם לא היה הרצח הפוליטי הראשון בתולדות עם ישראל.