Skip to content

ראשי

ט"ו בכסלו  13.12.19

Become a Patron!

הירח מלא, וזאת אומרת שהפרק החדש בדבר היום עלה לאתר: שבעת הבנים - על האשה ושבעת בניה. פרק לכבוד חנוכה המתקרב אלינו בצעדי בזק.

 

הפרק החדש ב-bau-house עלה לאתר.

ראש חודש רומי, ופרק חדש בלמה שבקתני עלה לרשת - המעבר לכפר נחום.

א' בכסלו והפרק החדש עלה לאתר: על מי מגידו - על קרב מגידו. קרב שקבע את גורל ארץ כנען לשלוש מאות השנים הבאות.

י"ב במרחשוון אמנם, אך בשל יציאתי למילואים, הפרק ב'דבר היום' עולה מוקדם מהרגיל. שיבוש סופרים - כשרש"י הרים ידיים.

ראש החודש הרומי התשיעי, שהפך לחודש האחד עשרה (נובמבר) ופרק חדש של למה שבתקני? זמין לכל: מסוד יצא יין - החתונה בכפר קנה.

 

נגישות