Skip to content

Become a Patron!

ספר מלכים גדוש ועמוס בנתונים כרונולוגיים, שלא כולם תואמים זה את זה, בלשון המעטה. רש"י הפליא לפתור בעיות, אך היו מקרים בהם הוא הרים ידיו.


תמלול הפרק

 

Become a Patron!

בפרק זה אנו משוחחים על נס הפיכת המים ליין בחתונה בכפר קנה.

תמלול הפרק

Become a Patron!

הנבואה הינה תופעה הנזכרת רבות במקרא. כה רבות עד שהחלק המרכזי במקרא קרוי על שמה ('נביאים'). אולם תופעת הנבואה לא הייתה ייחודית לעם ישראל, אלא גם לעמים סביבו.

תמלול הפרק

Become a Patron!

חורבן ירושלים הוביל ליצירת כמה וכמה קינות על האסון הנורא. אחד מהם הוא מזמור קל"ז בתהילים. פרק לכבוד י"ז בתמוז היום בו הובקעו חומות ירושלים (של בית שאני, אגב).

תמלול הפרק

Become a Patron!
פרק מיוחד עם חיה פז כהן על הכנסת אורחים במקרא, בדגש על אברהם אבינו.

 

לול - עולים חדשים:

תמלול הפרק

Become a Patron!

אחת הנשים שזכו ליחס, הפוך לחשיבותה במקרא, מצד חז"ל היא שרח בת אשר. על צדיקה אלמונית זו שזכתה לחיי נצח בפרק זה

תמלול הפרק

2

Become a Patron!

לאחר שבועז ורות התחתנו, צריך לרשום אותה אצל שר העיר כדת וכדין.
הדבר היה ככה.

תמלול הפרק

Become a Patron!

בפרק זה נשוחח על הסיבות לרפורמה, על זהות הספר שהתגלה במקדש, תוצאות הרפורמה, מדוע היא כשלה ומדוע היא הצליחה בסופו של דבר. האזנה נעימה 🙂

תמלול הפרק

Become a Patron!

המצרים קיללו את אויביהם ולא מעט. שתיים מקבוצות הקללות הללו נוגעות במישרין בארץ ישראל במאות ה-20 עד ה18 לפני הספירה.

על המצרים המקללים בפרק מבורך זה.

תמלול הפרק

Become a Patron!

בפרק זה נמשיך ונדון במעשי יאשיהו לאחר מציאת ספר התורה בבית המקדש.

תמלול הפרק

נגישות