Skip to content

השם טרויה מצית את הדמיון. והנה החתים גם תיעדו את העיר הזו.

פרק שביעי במיזם 'איזה קטע תנ"ך עם נטע'. שינוי השם.

זו הגרסה הקצרה. הגרסה המלאה זמינה למנויים.

הרשמה כמנויים

הפינה ב'שלושה שיודעים על קרב גבעון.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

הפינה ב'שלושה שיודעים על הפלשתים. חלק ב

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

כתובת 'יהו אשר על הבית' התגלתה בשנת 1870. ואפילו יש השערה סבירה מי קבור שם...

הפרק המלא למנויים היקרים מפז

הפינה ב'שלושה שיודעים על הפלשתים

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

הפינה ב'שלושה שיודעים על קינת דוד, כהמשך לבעלת האוב.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

דריוש לחם בגאומטה הנוכל וגבר עליו. או שמא לא היה מדובר בנוכל?

קישור לפרק המלא הזמין למנויים

נגישות