Skip to content

Become a Patron!

חלוקת המקרא לפרקים ופסוקים נראית כמשהו משחר ההיסטוריה. אבל רק בימי הביניים חילקו הנוצרים, לצרכיהם, את המקרא לפרקים ופסוקים. היהודים אימצו את החלוקה הזו לצורך ויכוחי דת. והשאר הוא היסטוריה...

תמלול הפרק

Become a Patron!

בפרק זה ישו מחולל ניסים, נפלאות ומעללים מעוררי השתאות בכפר נחום.

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

 

Become a Patron!

סיפור האשה ושבעת בניה מופיע לראשונה בספר מקבים ב', ולאחר מכן בספרות חז"ל. כלל לא קראו לה חנה, אגב. מהיכן הגיע המותג 'חנה ושבעת בניה'?

תמלול הפרק 

Become a Patron!

ישו הבין שאנשי נצרת לא התחברו אל רעיונותיו המהפכניים משהו, ובחר לעזוב את עיר מכורתו אל כפר נחום, שעל שפת הכנרת.

תמלול הפרק

Become a Patron!

קרב מגידו קבע את גורל ארץ כנען למשך 300 שנה בקירוב, כל תקופת הברונזה המאוחרת.

תמלול הפרק

Become a Patron!

ספר מלכים גדוש ועמוס בנתונים כרונולוגיים, שלא כולם תואמים זה את זה, בלשון המעטה. רש"י הפליא לפתור בעיות, אך היו מקרים בהם הוא הרים ידיו.


תמלול הפרק

 

Become a Patron!

הנבואה הינה תופעה הנזכרת רבות במקרא. כה רבות עד שהחלק המרכזי במקרא קרוי על שמה ('נביאים'). אולם תופעת הנבואה לא הייתה ייחודית לעם ישראל, אלא גם לעמים סביבו.

תמלול הפרק

Become a Patron!

יהוא בן יהושפט בן נשמי, נזכר באובליסק השחור של שלמנאסר השלישי כיהוא בן עמרי. אבל יהוא הכחיד את שושלת עמרי. איך זה ייתכן?

תמלול הפרק

24

Become a Patron!

ראיון מרתק עם פרופ' אמוץ דפני על צמחי רפואה במקרא.

לפרק זה אין תמלול.

נגישות