Skip to content

הדיוורים שלי כהסכת.

תמלול הדיוור.

הדיוורים שלי כהסכת.

 

בתנ"ך נזכרו כמה וכמה מערות. בפרק זה נציץ אל כמה מהן.

למה שבקתני: פרק 35 - הר גריזים ואפרים

למה שבקתני: פרק 34 - ישו והשומרונית

למה שבקתני: פרק 33 - השומרוני הטוב

למה שבקתני: פרק 32 - יריחו

למה שבקתני: פרק 31 - גדרה וגרסה

למה שבקתני: פרק 30 - בית שאן

למה שבקתני: פרק 29 – טבריה והעוגן הקדוש

למה שבקתני: פרק 28 – כורזים

למה שבקתני: פרק 27 – קפיצה קטנה ללבנון

למה שבקתני? פרק 26 - נס הלחם והדגים

למה שבקתני? פרק 25 - משה בנצרות

למה שבקתני? פרק 24 - ההשתנות

למה שבקתני? פרק 23 - חידונים, כינויים ומפתחות השמיים

למה שבקתני? פרק 22 - המגדל שנפל

למה שבקתני? פרק 21 - מרים המגדלית

למה שבקתני? פרק 20 - בית ציידא

למה שבקתני? פרק 19 - נס החזירים בכורסי

למה שבקתני? פרק 18 - ראיון עם ד"ר אפי זיו

סרטון תדמית ל'למה שבקתני?', שצילם ערן פרנקל המוכשר, שוה לכם להכנס לאתר שלו.

למה שבקתני? פרק 17 - הר המבורכים

למה שבקתני? פרק 16 - הארכיאולוגיה של כפר נחום

למה שבקתני? פרק 15 - ניסים ונפלאות בכפר נחום

למה שבקתני? פרק 14 - המעבר לכפר נחום

למה שבקתני? פרק 13 - מסוד יצא יין: החתונה בכפר קנה

למה שבקתני? פרק 12 - הבנג'י הראשון בהיסטוריה

למה שבקתני? פרק 11: לא לותר אבל בהחלט קינג. חלק ב

למה שבקתני? פרק 10: לא לותר אבל בהחלט קינג. חלק א

למה שבקתני? פרק 9: פגישת ישו והשטן

למה שבקתני? פרק 8 - פגישת יוחנן וישו

למה שבקתני? פרק 7 - ציפורי העיר הגדולה

למה שבקתני? פרק 6 - ילדותו של ישו

למה שבקתני? פרק 5 - לידת ישו ב

למה שבקתני? פרק 4 - לידת ישו א

למה שבקתני? פרק 3: יוחנן המטביל חלק ב

למה שבקתני? פרק 2: יוחנן המטביל חלק א

למה שבקתני? פרק 1: המקורות לחיי ישו

הדיוורים שלי כהסכת.

תמלול

יצחק מתבגר ונכדים אין. מה עושים?

שרון קנטור, שנבחרה להחליף את דודו (נתיב היה ממלא מקום זמני בלבד), לומדת על תפיסת הכיוונים במקרא, בדגש על המזרח.

נגישות