Skip to content

מזמור א' הוא מזמור המורה את הדרך הטובה עבור הצדיק, ואסון לרשע.

קישור לפרק המלא למנויים.

ד"ר יגאל בלוך תותח על חלל ממוזיאון ארצות המקרא ופרופסור נתן וסרמן (מורי הראשון לאכדית) כתבן ספר על מסופוטמיה באלף השני לפה"ס בשם 'האמורים'.

רכשתי, קראתי בשקיקה ואצתי רצתי על מנת לראיין את ד"ר בלוך על הספר.

לפי בקשתו הפרק פתוח לכל. האזנה נעימה!

אני ממליץ בחום על הספר!!!

מיתוס האנומה אליש הוא המיתוס המכונן של בבל.
בפרק זה נמשיך עם מעשי הגבורה (נניח) של האלים בראשות מרדוך.

הפרק המלא הזמין למנויים.

כתובת עקרון היא כתובת פלשית מרתקת, השופכת אור על ההיסטוריה הפלשתית.

קישור לפרק המלא למנויים.

נגישות