Skip to content

הדיוורים שלי כהסכת.

תמלול הפרק

הרצאתי בקונגרס העולמי למדעי היהדות, על 'שאול, דוד וגליית במסורת האיסלם'.

סיפור נחש הנחושת התחיל בספר במדבר ונגמר 500 שנה אח"כ בספר מלכים.

הדיוורים שלי כהסכת.

תמלול.

הפרק בו יעקב קנה (לכאורה) את הבכורה.

תופעת הזנות עתיקה כימי ההיסטוריה, וסביר שאף קודם לכן. אין פלא איפוא, שגם במקרא יש התייחסות ישירה ועקיפה לתופעה זו.

הדיוורים שלי כהסכת.

תמלול

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
נגישות