Skip to content

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק.

Become a Patron!

סריסי מלך פרס היו אנשי הסתר של המלך על סריסים אלה בפרק זה.

תמלול הפרק

Become a Patron!

מצד חשביהו הוא אתר סמוך ליבנה ים בו התגלתה כתובת מרתקת.

תמלול הפרק

Become a Patron!


תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

מנשה מלך יהודה נחשב לגדול החוטאים. חוטא גדול כל כך עד שספר מלכים תלה בו את חורבן ירושלים. אבל המציאות שונה מהתיאור המגמתי בספר מלכים. בפרק זה נראה את דמותו רבת הפנים של מנשה, ונעשה עמה צדק היסטורי.

תמלול הפרק

Become a Patron!

היחסים בין הישראלים לפלשתים ידעו עליות ומורדות. המקרא מתאר את הפלשתים כארכי אויב, אך למעשה הם חיו רוב הזמן בשכנות לא רעה עם עם ישראל.

תמלול הפרק

נגישות