Skip to content

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על ירמיהו בבור הטיט

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

לעשיית מנוי ורכישת הספרים.

מרים המגדלית הציתה את דמיונם של הנוצרים לאורך ההיסטוריה. מה הסיפור שלה?

תמלול הפרק

על העקרבים במקרא.

הפרק המלא זמין למינויים.

 
הורדה

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על בנות צלפחד.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

לעשיית מנוי ורכישת הספרים.

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על נחש הנחושת.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב

המשך מעלליו של חתושילי הג'.

הפרק המלא זמין למנויים.

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על מילים זרות בתנ"ך.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב

2

שופט מסתורי, שידוע עליו מעט מאוד, וכלי נשקו הוא מוזר משהו - שמגר בן ענת.


תמלול הפרק

למה שבקתני? והפעם על בית ציידא עירם של רבע מכח השליחים!

תמלול הפרק

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. לזכר יהודה ברקן ז"ל - על הקשרים המקראיים של חגיגה בסנוקר.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב

נגישות