Skip to content

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על רעש אדמה.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

ישו עלה להר ועבר חויה משנה חיים. מה קרה שם? והיכן זה קרה?

תמלול הפרק

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

2

לכבוד חג הפורים פרק מן העתיד! לא פחות.

הפרק פתוח לכל. אבל כדאי לעשות מנוי...

תמלול הפרק

 פרק לכבוד פורים על ההתחפשות במקרא.

הפרק המלא הזמין למנויים היקרים

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על סיפור יהודה ותמר.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על ספרים נזכרו במקרא ואבדו.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על קרב קרקר.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

מכות מצרים מעוררות רשות עזים. החל משלילה גמורה המשך בקבלתן לא עוררין, וכלה בנסיונות למצוא הסברים הגיוניים למכות מצרים.

קישור לפרק המלא הזמין למנויים

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

 

 

פרק שלישי במיזם 'איזה קטע תנ"ך עם נטע'. מלחמת אברם במלכים.

זו הגרסה הקצרה. הגרסה המלאה זמינה למנויים.

הרשמה כמנויים.

ישו לקח את תלמידיו ושאל אותם שאלה אחת פשוטה. שמעון בר יונה ענה נכון.

הפרס היה שינוי השם לפטרוס ומחזיק מפתחות מהודר, הכולל את מפתחות השמיים.

תמלול הפרק

הצטרפות לרשימת התפוצה

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
נגישות