Skip to content

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

מנשה מלך יהודה נחשב לגדול החוטאים. חוטא גדול כל כך עד שספר מלכים תלה בו את חורבן ירושלים. אבל המציאות שונה מהתיאור המגמתי בספר מלכים. בפרק זה נראה את דמותו רבת הפנים של מנשה, ונעשה עמה צדק היסטורי.

תמלול הפרק

Become a Patron!

היחסים בין הישראלים לפלשתים ידעו עליות ומורדות. המקרא מתאר את הפלשתים כארכי אויב, אך למעשה הם חיו רוב הזמן בשכנות לא רעה עם עם ישראל.

תמלול הפרק

Become a Patron!

סיפור לידת סרגון מגלה זיקה עזה לסיפור לידת משה רבנו, וגם קדם לו באלף שנים לפחות. רמז להשפעות התרבויות של המזרח הקדום על המקרא ועל כותביו.

תמלול הפרק

Become a Patron!
בפרק זה נמשיך עם חמשת הצידיקם הסוגרים את הרשימה (חלק א).

תמלול הפרק

Become a Patron!
הפוליטיקה והרצח הפוליטי ירדו לעולם שלובי ידיים. אבל הקרבנות המיועדים לא ששו להירצח עבור תאוות השררה של מישהו אחר, ועל כן נקטו בכמה אמצעים על מנת לשמור על חייהם ובטחונם.
על אותם אמצעים - בפרק מאובטח זה.

תמלול הפרק

Become a Patron!

סרט המופת חגיגה בסנוקר דן באחת מהשאלות הטורדות את מנוחתו של כל ישראלי באשר הוא: מיהם עשרת הצדיקים שנכנסו עוד בחייהם לגן עדן?
האיזנו לפרק הכפול, ותהיו מסמר הערב בכל אירוע חברתי.

תמלול הפרק

Become a Patron!
העיר סוכות נמצאת בעבר הירדן המזרחי (יש גם סוכות במצרים אליה נתייחס בקצרה) ולה תקפיד בהיסטוריה של עם ישראל.

תמלול הפרק

נגישות