Skip to content

Become a Patron!

פרק מעניין במיוחד על עבודת הבעל הלגיטימית בימי המקרא

תמלול הפרק

 

Become a Patron!

פרק על מצור קשה וישועה פלאית. כולל נביאים המתנבאים על ההצלה המופלאה

תמלול הפרק

Become a Patron!

בפרק זה ראיינתי את חברתי ד"ר לאה יעקבזן על מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום.

לפרק זה אין תמלול

Become a Patron!

פרק היתולי לכבוד פורים.

לפרק זה אין תמלול (מבוסס על הרצאה שנשאתי מזמן)

Become a Patron!

בפרק זה נמשיך לדון בספר דברי הימים

תמלול הפרק

Become a Patron!

ניקור עיניים היה עונש אכזרי למדי, אך בשימוש נרחב למידי.

תמלול הפרק

Become a Patron!

ספר דברי הימים חותם את המקרא, הגם שאינו הספר המאוחר ביותר.

תמלול הפרק

 

Become a Patron!

הכלב הוא ידידו הטוב של האדם, אבל גם כינוי גנאי לפרקים.

תמלול הפרק

Become a Patron!

תופעת הסחר הבינלאומי במאות ה-20 עד ה-18 לפני הספירה הינה מרתקת. סחר הבדיל בין האשורים לחתים היה רכיב מרכזי בסחר הבינלאומי אז. על סחר הבדיל - בפרק זה.

תמלול הפרק

Become a Patron!

יהוא בן יהושפט בן נשמי, נזכר באובליסק השחור של שלמנאסר השלישי כיהוא בן עמרי. אבל יהוא הכחיד את שושלת עמרי. איך זה ייתכן?

תמלול הפרק

נגישות