Skip to content

סיפור לידת יצחק הוא התממשות ההבטחה הראשית לאברהם בספר בראשית.

הפרק המלא זמין למנויים

אומנות הסיפור במקרא היא אחת מביטוייה הנעלים ביותר של השפה העברית. בסדרת הפרקים הקרובה נעסוק באומנות מופלאה זו.

 

אני שמח להעלות את הרצאתה של דר' ליאורה גולדמן בנושא 'פשר "עניי הצאן" כדגם לפרשנות מקרא בברית דמשק' שניתנה בכנס החוג למקרא באוניברסיטת חיפה בכ"ט בנובמבר 2021, בנושא פרשנות המקרא העתיקה.

אני שמח להעלות את הרצאתו של פרופסור נעם מזרחי בנושא 'מיקרו פרשנות - מגילת ישעיה מקומראן' שניתנה בכנס החוג למקרא באוניברסיטת חיפה בכ"ט בנובמבר 2021, בנושא פרשנות המקרא העתיקה.

אני שמח להעלות את הרצאתו של פרופסור איתמר כסלו בנושא 'גיאוגרפיה ופרשנות - חצי הגלעד' שניתנה בכנס החוג למקרא באוניברסיטת חיפה בכ"ט בנובמבר 2021, בנושא פרשנות המקרא העתיקה.

2

פרק 300!!! ראיון חגיגי בו נטע מ'איזה קטע - תנ"ך עם נטע' ראיינה אותי (לא קשר לכך שהיא בתי הצעירה, כן?).

נגישות