Skip to content

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

חלק ב של עלילות גלגמש הבלתי נלאה

תמלול הפרק

Become a Patron!

כולם יודעים שלא ניתן לראות את האל. אבל זה לא נכון, יש במקרא כמה אנשים שראו גם ראו את האל ונותרו בחיים על מנת לספר לנו על כך

 

תמלול הפרק

 

Become a Patron!

עלילות גלגמש הן המיתוס המכונן של התרבות המסופוטמית. חיים ומות. אהבה ושנאה. יריבות וחברות.  הכל מכל כל.

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

חלק ב' על הביטויים והניבים מהמקרא

תמלול הפרק

Become a Patron!

לוח גזר הוא אחת הכתובות העבריות הקדומות ביותר, העוסקת בחודשי השנה לפי העבודות החקלאיות.

תמלול הפרק

  Become a Patron!

המקרא גדוש ומלא ביטויים, שהפכו לנכס צאן ברזל בעברית בת ימנו. חלק א'.

תמלול הפרק

  Become a Patron!

חציית ים סוף היא אחד האירועים המרשימים במקרא. אולם גם אירוע זה מופיע במספר מסורות.

תמלול הפרק

נגישות