Skip to content

הבעיות בגישה המסורתית.

תמלול הפרק

עיצוב דמויות כמשה שני.

תמלול הפרק

על חיבור התורה. הגישה המסורתית.

תמלול הפרק.

סריסי מלך פרס היו אנשי הסתר של המלך על סריסים אלה בפרק זה.

תמלול הפרק

5

דת זרתוסטרא השפיעה על היהדות.


תמלול הפרק

תמלול הפרק

מנשה מלך יהודה נחשב לגדול החוטאים. חוטא גדול כל כך עד שספר מלכים תלה בו את חורבן ירושלים. אבל המציאות שונה מהתיאור המגמתי בספר מלכים. בפרק זה נראה את דמותו רבת הפנים של מנשה, ונעשה עמה צדק היסטורי.

תמלול הפרק

5

היחסים בין הישראלים לפלשתים ידעו עליות ומורדות. המקרא מתאר את הפלשתים כארכי אויב, אך למעשה הם חיו רוב הזמן בשכנות לא רעה עם עם ישראל.

תמלול הפרק

סיפור לידת סרגון מגלה זיקה עזה לסיפור לידת משה רבנו, וגם קדם לו באלף שנים לפחות. רמז להשפעות התרבויות של המזרח הקדום על המקרא ועל כותביו.

תמלול הפרק

בפרק זה נמשיך עם חמשת הצדיקים הסוגרים את הרשימה (חלק א).

תמלול הפרק

נגישות