Skip to content

2

המואבים היו עם קרוב לעם ישראל, ששכן מזרחית לים המלח, ומייד פעם גרם צרות לעם ישראל.

תמלול הפרק

משה רבנו, אדון הנביאים, זכה להוציא את עם ישראל ממצרים, ולהוליכו אל סף הארץ המובטחת. בשמותו של משה נקשרו סיפורים, עלילות ומעשי גבורה רבים.
בפרק זה נדון בכמה מהמסורות שהתורה דווקא העלימה בנוגע למשה. האזנה נעימה.

תמלול הפרק

מה קורה, כשאנשים טובים, באמת טובים, לא יודעים מה טוב להם? (להיכנע למלך אשור כמובן).

כיצד מסבירים להם שלא כדאי להפ להתעסק עם מלך אשור? באמצעות פריצה לעיר ועריפת כמה ראשים. על האופן בו פרצו לעיר בפרק לוחמני זה.

תמלול הפרק

בפרק זה נמשיך לדרוך על גופות מלכי פרס.

תמלול הפרק

בשמחה ובהתרגשות עולה הפרק הראשון של ההסכת 'דברי הימים'.
בפרק זה נון ברציחות הפוליטיות שאירעו באימפריה הפרסית הידועה גם כאימפריה האחמנית. למעט מלך אחד, כל שאר המלכים נהרגו, נרצחו, או שנעשה נסיון לרצוח אותם.

תמלול הפרק

בספר זה נסכם את נושא הנס במקרא, העלמו לאחר ספר מלכים, וחזרתו בגדול בימי בית שני.


תמלול הפרק

תמלול הפרק

בפרק זה נדון בניסים בתקופת המלוכה

תמלול הפרק

ראיון עם ד"ר עודד תמוז, שהוא גם המנחה שלי בדוקטורט, על מסע סנחריב לצור (בהמשך סנחריב יגיע גם לירושלים).

לפרק זה אין תמלול כי זו הייתה שיחה חופשית

לפרק זה אין תמלול, כי זו הייתה שיחה חופשית. אך ישנו סיכום מעולה של אורי ארליך.

נגישות