Skip to content

ספר תהילים העברי מכיל 150 מזמורים. אולם בתרגום השבעים ישנו גם מזמור 151. בקומראן התגלו שרידים של מזמור זה בעברית.

תמלול הפרק

תמלול הפרק

סיפור דוד וגליית הוא אחד הסיפורים הכי מפורסמים במקרא. אולם לשאלה מי הרג את גליית יש יותר מתשובה אחת...

תמלול הפרק

תמלול הפרק

בתיאור ים הנחושת של שלמה נכתב כי ההיקף הוא 30 אמה, ואילו הוקטר הוא 10 אמה. מה שלא יכול להיות... אם הקוטר הוא 10 אמה, הרי ההיקף הוא 31.14 אמה. רבי לוי בן גרשון (הרלב"ג) פרשן ימי ביניימי ומתמטיקאי - לא נתן לענין זה לחמוק ממנו

תמלול הפרק

תמלול הפרק

חודשי השנה העברית הם יבוא מיוחד מלוח השנה הבבלי (זה שלאורו אנו מונים את הפרקים פה).

תמלול הפרק

חלק ג' של הסדרה על גלגמש.

תמלול הפרק

תמלול הפרק

תמלול הפרק

נגישות