Skip to content

1

בפרק זה אנו משוחחים על מי שנחשב כמבשר המשיח, הלוא הוא יוחנן המטביל.

תמלול הפרק

7

אנחנו גאים ונרגשים להתחיל הסכת על היהודי המשפיע בהיסטוריה - ישו.

בהסכת זה נשוחח, דני הרמן ואני על ישו (היהודי המשפיע בהיסטוריה) והנצרות הקדומה.

בפרק זה נשוחח על המקורות לחיי ישו. האזנה נעימה 🙂

תמלול הפרק

סיפור יציאת מצרים הוא הסיפור המכונן בה"א הידיעה של עם ישראל, ובמידה רבה של העולם המערבי. אולם כגודל חשיבות האירוע במקרא, כך אין התייחסות קלושה לענין במקורות חוץ.  מה קרה? מתי? איפה? הרבה שאלות - והתשובות משוערות.

תמלול הפרק

תמלול הפרק

מסע הרבבה (ביונית: אנבסיס = העליה) מתאר את מסעו של כורש הצעיר נגד אחיו ארתחשסתא ב' מלך פרס, ואת גורלם של שכירי החרב היונים, שמצאו את עצמם באמצע בבל, מוקפים המוני חיילים פרסיים, ועל דרכם אל חופי הים השחור.

תמלול הפרק

האימפריה הפרסית ששלטה בארץ ישראל מעל 200 שנה (539 - 332 לפני הספירה) הרימה תרומה לשונית נכבדה לשפה העברית. כמה וכמה מילים עבריות מלידה הן למעשה מילים פרסיות שהתאזרחו בשפה ולא נודע כי באו אל קרבה.

תמלול הפרק

2

בפרק זה נמשיך ונדון בקרב קדש ובתוצאותיו.

תמלול הפרק

תמלול הפרק

תמלול הפרק

תמלול הפרק

נגישות