Skip to content

Become a Patron!

סיפור פילגש בגבעה הוא אחד הסיפורים הקשים והמטלטלים במקרא כולו. אך ספק האם האירוע התחולל כפי שמתואר במקרא. מטרת הסיור היא השמצת שאול ועיר מוצאו גבעה.

מכירת כרטיסים למופע של אסף וול ושלי

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

בפרק זה נדון בניסים בתקופת המלוכה

תמלול הפרק

Become a Patron!

ראיון עם ד"ר עודד תמוז, שהוא גם המנחה שלי בדוקטורט, על מסע סנחריב לצור (בהמשך סנחריב יגיע גם לירושלים).

לפרק זה אין תמלול כי זו הייתה שיחה חופשית

Become a Patron!

לפרק זה אין תמלול, כי זו הייתה שיחה חופשית

Become a Patron!

ספר תהילים העברי מכיל 150 מזמורים. אולם בתרגום השבעים ישנו גם מזמור 151. בקומראן התגלו שרידים של מזמור זה בעברית.

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

סיפור דוד וגליית הוא אחד הסיפורים הכי מפורסמים במקרא. אולם לשאלה מי הרג את גליית יש יותר מתשובה אחת...

תמלול הפרק

Become a Patron!

תמלול הפרק

Become a Patron!

בתיאור ים הנחושת של שלמה נכתב כי ההיקף הוא 30 אמה, ואילו הוקטר הוא 10 אמה. מה שלא יכול להיות... אם הקוטר הוא 10 אמה, הרי ההיקף הוא 31.14 אמה. רבי לוי בן גרשון (הרלב"ג) פרשן ימי ביניימי ומתמטיקאי - לא נתן לענין זה לחמוק ממנו

תמלול הפרק

נגישות