Skip to content

Become a Patron!

בפרק זה נתחקה אחר הנציבות המצרית 'כנען' ועל מעללי שליטי ערי המדינה שיחסיהם זה עם זה ידעו מורדות ועוד מורדות.

תמלול הפרק

Become a Patron!

תינוקות בוכים ושירי ערש קיימים מראשית ההסיטוריהף ואף לפני כן.

תמלול הפרק

Become a Patron!

הקלטה מחודשת של פרק 97. אז זו הייתה הקלטה בפני קהל חי, אך נלהב. הפעם זה אני, הטקסט והמיקרופון.

תמלול הפרק

Become a Patron!

ספר עובדיה הוא הקצר בספרי המקרא, וכל כולו מוקדש לנבואת זעם על אדום, בעקבות חורבן ירושלים.

היהודים באים - עובדיה חלק א

עובדיה חלק ב

 

עובדיה חלק ג

 

תמלול הפרק

Become a Patron!

שיחה עם חברתי ועמיתתי ד"ר תמר עילם גינדין על מלכי פרס הקרויים ארתחשסתא.

תמלול הפרק

Become a Patron!

ספר דניאל, המאוחר בספרי המקרא, מכיל רמזים ברורים לגזרות השמד על אנטיוכוס הרביעי אפיפנס. על גזרות אנטיוכוס במקרא בפרק מעניין זה.

תמלול הפרק

Become a Patron!

בפרק זה נמשיך ונעסוק בסבך היחסים הדיפלומטיים של מלך מצרים על מלכי הארצות השכנות.

תמלול הפרק

Become a Patron!
העיר בית שמש נחבאת אל הכלים מעט, אך עיון במקרא מגלה, כי העיר הייתה שירת כמה וכמה התרחשויות מעניינות. זאת ועוד, במקרא נכרו כמה ערים בשם זה, אך אנו נתמקד בבית שמש יהודה.

 

תמלול הפרק

 

Become a Patron!

בכפר הקטן אל עמארנה שבמצרים התגלה ארכיון מרתק של שירותת החוץ המצרי מהמאה ה-14 לפני הספירה. הארכיון שפך אור על תקופת הברונזה המאוחרת באגן המזרחי של הים התיכון

תמלול הפרק

אחשורוש מלך פרס סובל מיחסי ציבור גרועים למדי. הן המגילה והן הסרט '300'. בפרק זה מנסים ד"ר תמר עילם גינדין, ד"ר ליאורה רביד ועבדכם הנאמן להראות את הצדדים השונים של אחשורוש

לפרק זה אין תמלול

נגישות