Skip to content

Bau-House

Become a Patron!

באו- האוס היא תכנית של חברתי ענבר בן צבי (שהיא אדריכלית ומעצבת פנים המתמחה בסביבת שייכות) המשודרת כל יום א' שני בין השעות 17 - 19 ברדיו החברתי הראשון.

התכנית השישית:

התכנית החמישית

התכנית הרביעית

התכנית השלישית

התכנית השניה

התכנית הראשונה

 

Accessibility