Skip to content

Bau-House

Become a Patron!

באו- האוס היא תכנית של חברתי ענבר בן צבי (שהיא אדריכלית ומעצבת פנים המתמחה בסביבת שייכות) המשודרת כל יום א' שני בין השעות 17 - 19 ברדיו החברתי הראשון.

פרקים 1 - 10

התכנית השבע עשרה

הפרק הששה עשר

התכנית החמש עשרה:

התכנית הארבע עשרה:

התכנית השלוש עשרה:

התכנית השתיים עשרה:

התכנית האחת עשרה:

 

נגישות