Skip to content

הארז בתנ"ך מסמל עוצמה וחוזק. וגם עץ לצרכים מעשיים. על הארז בפרק זה.

תמלול הפרק

הפינה ב'שלושה שיודעים' עם דודו ארז. העימות בבית אל בין עמוס לאמציה.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב

נגישות
How can I help you?