Skip to content

המשך הסיפור המרתק ומטלטל הרגשות על יעקב ונשותיו.

היו ארבע נשים ששלטו בירושלים. שלומיון היא אחת מהן (היתר הם עתליה, מליסנדה וגולדה מאיר).

בפרק זה נקדיש לזכרה של שלומציון. בחורה מעניינת.

תמלול הפרק

 

מה קרה לאחר שיעקב הלהוט אחר רחל, לא שם לב מי זו עמה הוא הלך לישון.

אלכסנדר ינאי יביא את המדינה החשמונאית לשיא תפארתה וגדולה, אך ישקה היטב היטב את זרעי חורבנה. ינאי דכא מרד שארך שש שנים וגבה את חייהם של עשרות אלפים.

תמלול הפרק

מי שחפץ או חפצה לתמוך ולעודד אותי מוזמן ומזומנת לעשות זאת כאן.

 

נגישות
How can I help you?