Skip to content

ראשי

י"ב במרחשון  9.11.19

Become a Patron!

י"ב במרחשוון אמנם, אך בשל יציאתי למילואים, הפרק ב'דבר היום' עולה מוקדם מהרגיל. שיבוש סופרים - כשרש"י הרים ידיים.

ראש החודש הרומי התשיעי, שהפך לחודש האחד עשרה (נובמבר) ופרק חדש של למה שבתקני? זמין לכל: מסוד יצא יין - החתונה בכפר קנה.

ראש החודש השמיני (וורח - שמנו - החודש השמיני = מרחשון) ופרק חדש בדברי הימים עלה לאתר: ונביאיה בכסף יקסומו - על הנבואה החוץ מקראית.

אמצע חודש תשרי, והפרק החדש בדבר היום עלה לרשת: יהוא בן עמרי - על יהוא בן נמשי.

האזנה נעימה 🙂

תחילת חודש אוקטובר, ועלה הפרק החדש בלמה שבקתני? הבנג'י הראשון בהיסטוריה - כשאנשי נצרת פחות התחברו למשיחיות של ישו...

 

נגישות