Skip to content

פרק 101 – דברי הימים: שמחה וצהלול בו' באלול – הקלטה של מפגש המאזינים

Become a Patron!

בו' באלול התשע"ח התקיים מפגש מאזינים במוזיאון ישראל, שם סיירנו בין הממצאים השונים והמגוונים שבאגף העתיקות.

הורדה

 

נגישות